Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εγγύηση
MproS2 Ultimate Sx2
Εγγύηση Σωστής Λειτουργίας

H εγγύηση ισχύει για 3 χρόνια για τα ηλεκτρονικά μέρη της κεντρικής μονάδας MproS2, φορτιστή μπαταριών και ακουστικά.

Για τις εσωτερικές μπαταρίες της ηλεκτρονικής κατασκευής η διάρκεια εγγύησης είναι για ένα χρόνο.

Γενικοί όροι και Προϋποθέσεις

Η παλμική ηλεκτρονική κατασκευή MproS2 είναι εγγυημένη για την ποιότητα κατασκευής και υλικών για την διάρκεια περιόδου εγγυήσεως.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρελκόμενα που παραδίδονται με το προϊόν όπως βαλίτσα μεταφοράς, ιμάντας, πλαστικά μέρη κεραίας και κομμένα καλώδια.

Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περιπτώσεις όπως αλλαγές εξαρτημάτων, εσωτερικές αλλαγές ρυθμίσεων , αναβαθμίσεις , κεραίες (πηνία) , αλλαγή φορτιστή μπαταριών και οποιοδήποτε φύσεως αλλαγές πάνω στην κατασκευή πλην της MproS.

Εξουσιοδοτημένος για αναβαθμίσεις υλικών και ρυθμίσεις για τις ηλεκτρονικές κατασκευές MproS2 και για τα παρελκόμενα είναι μόνο ο κατασκευαστής με διακριτικό τίτλο << ΑΜ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ>> του Μητσογιάννη Αριστείδη Μηχανολόγου Μηχανικού – Ηλεκτρονικού.

Αν η ηλεκτρονική κατασκευή σταματήσει να λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες και ορθή χρήση, κατά την περίοδο της εγγυήσεως η εταιρεία με διακριτικό τίτλο ( AM ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉ ) Μητσογιάννης Αριστείδης με έδρα στην Μυρμιδόνων 34 – Λαμία – T.K 35133 – Τηλ 2231042800 που είναι και ο αποκλειστικός κατασκευαστής ο οποίος θα εξετάσει την δυνατότητα επισκευής ή την αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων με ισοδύναμα με τα αρχικά ή ανώτερα ή την πλήρη αντικατάσταση ολόκληρου του (kit) σε περίπτωση που δεν επισκευάζετε.

Η εγγύηση ισχύει μόνο για την ηλεκτρονική κατασκευή MproS2 που ήταν εντελώς καινούργια κατά την ημερομηνία αγοράς και η οποία δεν πωλήθηκε ως μεταχειρισμένη ή ανακατασκευασμένη.

Ο κατασκευαστής έχει το δικαίωμα να αλλάξει και να εξελίξει την ηλεκτρονική κατασκευή χωρίς προειδοποίηση.

Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας και είμαστε δίπλα σας σε τυχόν προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν είτε της ηλεκτρονικής κατασκευής είτε στον χειρισμό και έρευνας.

Slider