Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Ανεπιθύμητοι Στόχοι

Κατά τον εντοπισμό μεταλλικών στόχων υπάρχει περίπτωση να εντοπίσουμε μεγάλο όγκο μεταλλεύματος μέσα στο έδαφος.

Στην περίπτωση αυτή όπως φαίνεται στην φωτογραφία, παρατηρούμε στην κατάσταση της οθόνης 2 μια καμπύλη πλάτους ολόκληρης της οθόνης του MproS2.

Αργή ταχύτητα επιστροφής σήματος >350ms και μεγάλη διάρκεια σήματος >200d

Αν θέλουμε να εξαλείψουμε το μετάλλευμα που βρίσκετε μέσα στο έδαφος πηγαίνουμε στο κέντρο με την μεγαλύτερη ένταση και ρυθμίζουμε στην χειροκίνητη λειτουργία το MproS2.

Μπορούμε να εργαστούμε άνετα μέσα στο φαινόμενο αυτό και δεν ξεχνάμε να ρυθμίσουμε ξανά την συσκευή μας μόλις φύγουμε από αυτό.

1.Ξεκίνημα Ανίχνευσης

Σημαντικό !

Με αυτή την διαδικασία μπορούμε να εξαλείψουμε και άλλους ανεπιθύμητους στόχους ώστε να έχουμε μέγιστη απόρριψη.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Ανεπιθύμητοι Στόχοι

Κατά τον εντοπισμό μεταλλικών στόχων υπάρχει περίπτωση να εντοπίσουμε μεγάλο όγκο μεταλλεύματος μέσα στο έδαφος.

Στην περίπτωση αυτή όπως φαίνεται στην φωτογραφία, παρατηρούμε στην κατάσταση της οθόνης 2 μια καμπύλη πλάτους ολόκληρης της οθόνης του MproS2.

Αργή ταχύτητα επιστροφής σήματος >350ms και μεγάλη διάρκεια σήματος >200d

Αν θέλουμε να εξαλείψουμε το μετάλλευμα που βρίσκετε μέσα στο έδαφος πηγαίνουμε στο κέντρο με την μεγαλύτερη ένταση και ρυθμίζουμε στην χειροκίνητη λειτουργία το MproS2.

Μπορούμε να εργαστούμε άνετα μέσα στο φαινόμενο αυτό και δεν ξεχνάμε να ρυθμίσουμε ξανά την συσκευή μας μόλις φύγουμε από αυτό.

2. Κέντρο Μεταλλεύματος στο έδαφος

Σημαντικό !

Με αυτή την διαδικασία μπορούμε να εξαλείψουμε και άλλους ανεπιθύμητους στόχους ώστε να έχουμε μέγιστη απόρριψη.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Ανεπιθύμητοι Στόχοι

Κατά τον εντοπισμό μεταλλικών στόχων υπάρχει περίπτωση να εντοπίσουμε μεγάλο όγκο μεταλλεύματος μέσα στο έδαφος.

Στην περίπτωση αυτή όπως φαίνεται στην φωτογραφία, παρατηρούμε στην κατάσταση της οθόνης 2 μια καμπύλη πλάτους ολόκληρης της οθόνης του MproS2.

Αργή ταχύτητα επιστροφής σήματος >350ms και μεγάλη διάρκεια σήματος >200d

Αν θέλουμε να εξαλείψουμε το μετάλλευμα που βρίσκετε μέσα στο έδαφος πηγαίνουμε στο κέντρο με την μεγαλύτερη ένταση και ρυθμίζουμε στην χειροκίνητη λειτουργία το MproS2.

Μπορούμε να εργαστούμε άνετα μέσα στο φαινόμενο αυτό και δεν ξεχνάμε να ρυθμίσουμε ξανά την συσκευή μας μόλις φύγουμε από αυτό.

3. Τέλος Μεταλλεύματος στο έδαφος

Σημαντικό !

Με αυτή την διαδικασία μπορούμε να εξαλείψουμε και άλλους ανεπιθύμητους στόχους ώστε να έχουμε μέγιστη απόρριψη.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Ανεπιθύμητοι Στόχοι

Κατά τον εντοπισμό μεταλλικών στόχων υπάρχει περίπτωση να εντοπίσουμε μεγάλο όγκο μεταλλεύματος μέσα στο έδαφος.

Στην περίπτωση αυτή όπως φαίνεται στην φωτογραφία, παρατηρούμε στην κατάσταση της οθόνης 2 μια καμπύλη πλάτους ολόκληρης της οθόνης του MproS2.

Αργή ταχύτητα επιστροφής σήματος >350ms και μεγάλη διάρκεια σήματος >200d

Αν θέλουμε να εξαλείψουμε το μετάλλευμα που βρίσκετε μέσα στο έδαφος πηγαίνουμε στο κέντρο με την μεγαλύτερη ένταση και ρυθμίζουμε στην χειροκίνητη λειτουργία το MproS2.

Μπορούμε να εργαστούμε άνετα μέσα στο φαινόμενο αυτό και δεν ξεχνάμε να ρυθμίσουμε ξανά την συσκευή μας μόλις φύγουμε από αυτό.

4. Κέντρο Μεταλλεύματος & Ρύθμιση

Σημαντικό !

Με αυτή την διαδικασία μπορούμε να εξαλείψουμε και άλλους ανεπιθύμητους στόχους ώστε να έχουμε μέγιστη απόρριψη.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Ανεπιθύμητοι Στόχοι

Κατά τον εντοπισμό μεταλλικών στόχων υπάρχει περίπτωση να εντοπίσουμε μεγάλο όγκο μεταλλεύματος μέσα στο έδαφος.

Στην περίπτωση αυτή όπως φαίνεται στην φωτογραφία, παρατηρούμε στην κατάσταση της οθόνης 2 μια καμπύλη πλάτους ολόκληρης της οθόνης του MproS2.

Αργή ταχύτητα επιστροφής σήματος >350ms και μεγάλη διάρκεια σήματος >200d

Αν θέλουμε να εξαλείψουμε το μετάλλευμα που βρίσκετε μέσα στο έδαφος πηγαίνουμε στο κέντρο με την μεγαλύτερη ένταση και ρυθμίζουμε στην χειροκίνητη λειτουργία το MproS2.

Μπορούμε να εργαστούμε άνετα μέσα στο φαινόμενο αυτό και δεν ξεχνάμε να ρυθμίσουμε ξανά την συσκευή μας μόλις φύγουμε από αυτό.

5. Ρύθμιση Στην Χειροκίνητη Λειτουργία

Σημαντικό !

Με αυτή την διαδικασία μπορούμε να εξαλείψουμε και άλλους ανεπιθύμητους στόχους ώστε να έχουμε μέγιστη απόρριψη.

Slider
Slider