Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Ρύθμιση Χειροκίνητης Εξισορρόπησης Εδάφους

Μετά τον εντοπισμό των μεταλλικών στόχων με την αυτόματη λειτουργία, το επόμενο στάδιο είναι το κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου.

Προτείνετε να γυρίσουμε τον διακόπτη από την αυτόματη λειτουργία στην χειροκίνητη.

Σημαντικό !

Πριν ξεκινήσουμε την εξισορρόπηση εδάφους χειροκίνητα πρέπει να σηκώσουμε το πηνίο (κεραία) στο επιθυμητό ύψος 15-25 εκατοστά και να μην κάνουμε αλλαγές στο ύψος κατά την διάρκεια της ρύθμισης και της ανίχνευσης.

Προσέχουμε λοξά δεξιά, τον μοχλό συγκράτησης περιστροφής του κομβίου των 10 στροφών να μην φρενάρει το γύρισμα του κομβίου.

Δεν ρυθμίζουμε την συσκευή πάνω από τον μεταλλικό στόχο που εντοπίσαμε.
Απομακρυνόμαστε, τουλάχιστον 2 μέτρα ανάλογα την κεραία.

Μόλις γυρίσουμε τον διακόπτη (auto/manual) προς τα κάτω η ρύθμιση εξισορρόπησης εδάφους γίνετε με το κομβίο των 10 στροφών που βρίσκετε ακριβώς από επάνω.

Ανάλογα την θέση που βρίσκεται το κομβίο των 10 στροφών, στο ξεκίνημα της χειροκίνητης λειτουργίας, η συσκευή MproS μπορεί να έχει μια τυχαία ένταση σήματος.

Γυρνάμε αριστερόστροφα το κομβίο πιάνοντας το από μπροστά (μαύρο κουμπί), και όχι όλο μαζί στην περίπτωση που η ένταση είναι μεγαλύτερη από το 0%.
Αντίστοιχα δεξιόστροφα αν η ένταση είναι τελείως χαμηλά.

Στην φωτογραφία φαίνεται ότι μόλις γυρίσαμε τον διακόπτη προς τα κάτω η ένταση του σήματος ήτανε στο τέρμα.
Με αριστερόστροφη αργή κίνηση χαμηλώνουμε την ένταση μέχρι το ποσοστό 35%.

Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα χωρίς περιστροφή άλλη του κομβίου και η συσκευή μας θα κατέβει και πιο χαμηλά στο 5-10%.
Μετά γυρνάμε αρκετά αργά αριστερόστροφα το κομβίο μέχρι να εμφανιστεί η μπάρα εξισορρόπησης εδάφους και να μηδενίσει εμφανίζοντας το σύμβολο ok.

1.Επιλογή Χειροκίνητης Λειτουργίας

Σημαντικό !

Στην περίπτωση που αλλάξουμε σκάλα φίλτρου (Filter) όπως και στην αυτόματη λειτουργία, έτσι και στην χειροκίνητη λειτουργία η συσκευή μας χρειάζεται ξανά ρύθμιση.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Ρύθμιση Χειροκίνητης Εξισορρόπησης Εδάφους

Μετά τον εντοπισμό των μεταλλικών στόχων με την αυτόματη λειτουργία, το επόμενο στάδιο είναι το κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου.

Προτείνετε να γυρίσουμε τον διακόπτη από την αυτόματη λειτουργία στην χειροκίνητη.

Σημαντικό !

Πριν ξεκινήσουμε την εξισορρόπηση εδάφους χειροκίνητα πρέπει να σηκώσουμε το πηνίο (κεραία) στο επιθυμητό ύψος 15-25 εκατοστά και να μην κάνουμε αλλαγές στο ύψος κατά την διάρκεια της ρύθμισης και της ανίχνευσης.

Προσέχουμε λοξά δεξιά, τον μοχλό συγκράτησης περιστροφής του κομβίου των 10 στροφών να μην φρενάρει το γύρισμα του κομβίου.

Δεν ρυθμίζουμε την συσκευή πάνω από τον μεταλλικό στόχο που εντοπίσαμε.
Απομακρυνόμαστε, τουλάχιστον 2 μέτρα ανάλογα την κεραία.

Μόλις γυρίσουμε τον διακόπτη (auto/manual) προς τα κάτω η ρύθμιση εξισορρόπησης εδάφους γίνετε με το κομβίο των 10 στροφών που βρίσκετε ακριβώς από επάνω.

Ανάλογα την θέση που βρίσκεται το κομβίο των 10 στροφών, στο ξεκίνημα της χειροκίνητης λειτουργίας, η συσκευή MproS μπορεί να έχει μια τυχαία ένταση σήματος.

Γυρνάμε αριστερόστροφα το κομβίο πιάνοντας το από μπροστά (μαύρο κουμπί), και όχι όλο μαζί στην περίπτωση που η ένταση είναι μεγαλύτερη από το 0%.
Αντίστοιχα δεξιόστροφα αν η ένταση είναι τελείως χαμηλά.

Στην φωτογραφία φαίνεται ότι μόλις γυρίσαμε τον διακόπτη προς τα κάτω η ένταση του σήματος ήτανε στο τέρμα.
Με αριστερόστροφη αργή κίνηση χαμηλώνουμε την ένταση μέχρι το ποσοστό 35%.

Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα χωρίς περιστροφή άλλη του κομβίου και η συσκευή μας θα κατέβει και πιο χαμηλά στο 5-10%.
Μετά γυρνάμε αρκετά αργά αριστερόστροφα το κομβίο μέχρι να εμφανιστεί η μπάρα εξισορρόπησης εδάφους και να μηδενίσει εμφανίζοντας το σύμβολο ok.

1.Επιλογή Χειροκίνητης Λειτουργίας

Σημαντικό !

Στην περίπτωση που αλλάξουμε σκάλα φίλτρου (Filter) όπως και στην αυτόματη λειτουργία, έτσι και στην χειροκίνητη λειτουργία η συσκευή μας χρειάζεται ξανά ρύθμιση.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Ρύθμιση Χειροκίνητης Εξισορρόπησης Εδάφους

Μετά τον εντοπισμό των μεταλλικών στόχων με την αυτόματη λειτουργία, το επόμενο στάδιο είναι το κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου.

Προτείνετε να γυρίσουμε τον διακόπτη από την αυτόματη λειτουργία στην χειροκίνητη.

Σημαντικό !

Πριν ξεκινήσουμε την εξισορρόπηση εδάφους χειροκίνητα πρέπει να σηκώσουμε το πηνίο (κεραία) στο επιθυμητό ύψος 15-25 εκατοστά και να μην κάνουμε αλλαγές στο ύψος κατά την διάρκεια της ρύθμισης και της ανίχνευσης.

Προσέχουμε λοξά δεξιά, τον μοχλό συγκράτησης περιστροφής του κομβίου των 10 στροφών να μην φρενάρει το γύρισμα του κομβίου.

Δεν ρυθμίζουμε την συσκευή πάνω από τον μεταλλικό στόχο που εντοπίσαμε.
Απομακρυνόμαστε, τουλάχιστον 2 μέτρα ανάλογα την κεραία.

Μόλις γυρίσουμε τον διακόπτη (auto/manual) προς τα κάτω η ρύθμιση εξισορρόπησης εδάφους γίνετε με το κομβίο των 10 στροφών που βρίσκετε ακριβώς από επάνω.

Ανάλογα την θέση που βρίσκεται το κομβίο των 10 στροφών, στο ξεκίνημα της χειροκίνητης λειτουργίας, η συσκευή MproS μπορεί να έχει μια τυχαία ένταση σήματος.

Γυρνάμε αριστερόστροφα το κομβίο πιάνοντας το από μπροστά (μαύρο κουμπί), και όχι όλο μαζί στην περίπτωση που η ένταση είναι μεγαλύτερη από το 0%.
Αντίστοιχα δεξιόστροφα αν η ένταση είναι τελείως χαμηλά.

Στην φωτογραφία φαίνεται ότι μόλις γυρίσαμε τον διακόπτη προς τα κάτω η ένταση του σήματος ήτανε στο τέρμα.
Με αριστερόστροφη αργή κίνηση χαμηλώνουμε την ένταση μέχρι το ποσοστό 35%.

Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα χωρίς περιστροφή άλλη του κομβίου και η συσκευή μας θα κατέβει και πιο χαμηλά στο 5-10%.
Μετά γυρνάμε αρκετά αργά αριστερόστροφα το κομβίο μέχρι να εμφανιστεί η μπάρα εξισορρόπησης εδάφους και να μηδενίσει εμφανίζοντας το σύμβολο ok.

2. Ρύθμιση Χειροκίνητης Λειτουργίας

Σημαντικό !

Στην περίπτωση που αλλάξουμε σκάλα φίλτρου (Filter) όπως και στην αυτόματη λειτουργία, έτσι και στην χειροκίνητη λειτουργία η συσκευή μας χρειάζεται ξανά ρύθμιση.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Ρύθμιση Χειροκίνητης Εξισορρόπησης Εδάφους

Μετά τον εντοπισμό των μεταλλικών στόχων με την αυτόματη λειτουργία, το επόμενο στάδιο είναι το κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου.

Προτείνετε να γυρίσουμε τον διακόπτη από την αυτόματη λειτουργία στην χειροκίνητη.

Σημαντικό !

Πριν ξεκινήσουμε την εξισορρόπηση εδάφους χειροκίνητα πρέπει να σηκώσουμε το πηνίο (κεραία) στο επιθυμητό ύψος 15-25 εκατοστά και να μην κάνουμε αλλαγές στο ύψος κατά την διάρκεια της ρύθμισης και της ανίχνευσης.

Προσέχουμε λοξά δεξιά, τον μοχλό συγκράτησης περιστροφής του κομβίου των 10 στροφών να μην φρενάρει το γύρισμα του κομβίου.

Δεν ρυθμίζουμε την συσκευή πάνω από τον μεταλλικό στόχο που εντοπίσαμε.
Απομακρυνόμαστε, τουλάχιστον 2 μέτρα ανάλογα την κεραία.

Μόλις γυρίσουμε τον διακόπτη (auto/manual) προς τα κάτω η ρύθμιση εξισορρόπησης εδάφους γίνετε με το κομβίο των 10 στροφών που βρίσκετε ακριβώς από επάνω.

Ανάλογα την θέση που βρίσκεται το κομβίο των 10 στροφών, στο ξεκίνημα της χειροκίνητης λειτουργίας, η συσκευή MproS μπορεί να έχει μια τυχαία ένταση σήματος.

Γυρνάμε αριστερόστροφα το κομβίο πιάνοντας το από μπροστά (μαύρο κουμπί), και όχι όλο μαζί στην περίπτωση που η ένταση είναι μεγαλύτερη από το 0%.
Αντίστοιχα δεξιόστροφα αν η ένταση είναι τελείως χαμηλά.

Στην φωτογραφία φαίνεται ότι μόλις γυρίσαμε τον διακόπτη προς τα κάτω η ένταση του σήματος ήτανε στο τέρμα.
Με αριστερόστροφη αργή κίνηση χαμηλώνουμε την ένταση μέχρι το ποσοστό 35%.

Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα χωρίς περιστροφή άλλη του κομβίου και η συσκευή μας θα κατέβει και πιο χαμηλά στο 5-10%.
Μετά γυρνάμε αρκετά αργά αριστερόστροφα το κομβίο μέχρι να εμφανιστεί η μπάρα εξισορρόπησης εδάφους και να μηδενίσει εμφανίζοντας το σύμβολο ok.

2. Ρύθμιση Χειροκίνητης Λειτουργίας

Σημαντικό !

Στην περίπτωση που αλλάξουμε σκάλα φίλτρου (Filter) όπως και στην αυτόματη λειτουργία, έτσι και στην χειροκίνητη λειτουργία η συσκευή μας χρειάζεται ξανά ρύθμιση.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Ρύθμιση Χειροκίνητης Εξισορρόπησης Εδάφους

Μετά τον εντοπισμό των μεταλλικών στόχων με την αυτόματη λειτουργία, το επόμενο στάδιο είναι το κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου.

Προτείνετε να γυρίσουμε τον διακόπτη από την αυτόματη λειτουργία στην χειροκίνητη.

Σημαντικό !

Πριν ξεκινήσουμε την εξισορρόπηση εδάφους χειροκίνητα πρέπει να σηκώσουμε το πηνίο (κεραία) στο επιθυμητό ύψος 15-25 εκατοστά και να μην κάνουμε αλλαγές στο ύψος κατά την διάρκεια της ρύθμισης και της ανίχνευσης.

Προσέχουμε λοξά δεξιά, τον μοχλό συγκράτησης περιστροφής του κομβίου των 10 στροφών να μην φρενάρει το γύρισμα του κομβίου.

Δεν ρυθμίζουμε την συσκευή πάνω από τον μεταλλικό στόχο που εντοπίσαμε.
Απομακρυνόμαστε, τουλάχιστον 2 μέτρα ανάλογα την κεραία.

Μόλις γυρίσουμε τον διακόπτη (auto/manual) προς τα κάτω η ρύθμιση εξισορρόπησης εδάφους γίνετε με το κομβίο των 10 στροφών που βρίσκετε ακριβώς από επάνω.

Ανάλογα την θέση που βρίσκεται το κομβίο των 10 στροφών, στο ξεκίνημα της χειροκίνητης λειτουργίας, η συσκευή MproS μπορεί να έχει μια τυχαία ένταση σήματος.

Γυρνάμε αριστερόστροφα το κομβίο πιάνοντας το από μπροστά (μαύρο κουμπί), και όχι όλο μαζί στην περίπτωση που η ένταση είναι μεγαλύτερη από το 0%.
Αντίστοιχα δεξιόστροφα αν η ένταση είναι τελείως χαμηλά.

Στην φωτογραφία φαίνεται ότι μόλις γυρίσαμε τον διακόπτη προς τα κάτω η ένταση του σήματος ήτανε στο τέρμα.
Με αριστερόστροφη αργή κίνηση χαμηλώνουμε την ένταση μέχρι το ποσοστό 35%.

Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα χωρίς περιστροφή άλλη του κομβίου και η συσκευή μας θα κατέβει και πιο χαμηλά στο 5-10%.
Μετά γυρνάμε αρκετά αργά αριστερόστροφα το κομβίο μέχρι να εμφανιστεί η μπάρα εξισορρόπησης εδάφους και να μηδενίσει εμφανίζοντας το σύμβολο ok.

2. Ρύθμιση Χειροκίνητης Λειτουργίας

Σημαντικό !

Στην περίπτωση που αλλάξουμε σκάλα φίλτρου (Filter) όπως και στην αυτόματη λειτουργία, έτσι και στην χειροκίνητη λειτουργία η συσκευή μας χρειάζεται ξανά ρύθμιση.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Ρύθμιση Χειροκίνητης Εξισορρόπησης Εδάφους

Μετά τον εντοπισμό των μεταλλικών στόχων με την αυτόματη λειτουργία, το επόμενο στάδιο είναι το κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου.

Προτείνετε να γυρίσουμε τον διακόπτη από την αυτόματη λειτουργία στην χειροκίνητη.

Σημαντικό !

Πριν ξεκινήσουμε την εξισορρόπηση εδάφους χειροκίνητα πρέπει να σηκώσουμε το πηνίο (κεραία) στο επιθυμητό ύψος 15-25 εκατοστά και να μην κάνουμε αλλαγές στο ύψος κατά την διάρκεια της ρύθμισης και της ανίχνευσης.

Προσέχουμε λοξά δεξιά, τον μοχλό συγκράτησης περιστροφής του κομβίου των 10 στροφών να μην φρενάρει το γύρισμα του κομβίου.

Δεν ρυθμίζουμε την συσκευή πάνω από τον μεταλλικό στόχο που εντοπίσαμε.
Απομακρυνόμαστε, τουλάχιστον 2 μέτρα ανάλογα την κεραία.

Μόλις γυρίσουμε τον διακόπτη (auto/manual) προς τα κάτω η ρύθμιση εξισορρόπησης εδάφους γίνετε με το κομβίο των 10 στροφών που βρίσκετε ακριβώς από επάνω.

Ανάλογα την θέση που βρίσκεται το κομβίο των 10 στροφών, στο ξεκίνημα της χειροκίνητης λειτουργίας, η συσκευή MproS μπορεί να έχει μια τυχαία ένταση σήματος.

Γυρνάμε αριστερόστροφα το κομβίο πιάνοντας το από μπροστά (μαύρο κουμπί), και όχι όλο μαζί στην περίπτωση που η ένταση είναι μεγαλύτερη από το 0%.
Αντίστοιχα δεξιόστροφα αν η ένταση είναι τελείως χαμηλά.

Στην φωτογραφία φαίνεται ότι μόλις γυρίσαμε τον διακόπτη προς τα κάτω η ένταση του σήματος ήτανε στο τέρμα.
Με αριστερόστροφη αργή κίνηση χαμηλώνουμε την ένταση μέχρι το ποσοστό 35%.

Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα χωρίς περιστροφή άλλη του κομβίου και η συσκευή μας θα κατέβει και πιο χαμηλά στο 5-10%.
Μετά γυρνάμε αρκετά αργά αριστερόστροφα το κομβίο μέχρι να εμφανιστεί η μπάρα εξισορρόπησης εδάφους και να μηδενίσει εμφανίζοντας το σύμβολο ok.

2. Ρύθμιση Χειροκίνητης Λειτουργίας

Σημαντικό !

Στην περίπτωση που αλλάξουμε σκάλα φίλτρου (Filter) όπως και στην αυτόματη λειτουργία, έτσι και στην χειροκίνητη λειτουργία η συσκευή μας χρειάζεται ξανά ρύθμιση.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Ρύθμιση Χειροκίνητης Εξισορρόπησης Εδάφους

Μετά τον εντοπισμό των μεταλλικών στόχων με την αυτόματη λειτουργία, το επόμενο στάδιο είναι το κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου.

Προτείνετε να γυρίσουμε τον διακόπτη από την αυτόματη λειτουργία στην χειροκίνητη.

Σημαντικό !

Πριν ξεκινήσουμε την εξισορρόπηση εδάφους χειροκίνητα πρέπει να σηκώσουμε το πηνίο (κεραία) στο επιθυμητό ύψος 15-25 εκατοστά και να μην κάνουμε αλλαγές στο ύψος κατά την διάρκεια της ρύθμισης και της ανίχνευσης.

Προσέχουμε λοξά δεξιά, τον μοχλό συγκράτησης περιστροφής του κομβίου των 10 στροφών να μην φρενάρει το γύρισμα του κομβίου.

Δεν ρυθμίζουμε την συσκευή πάνω από τον μεταλλικό στόχο που εντοπίσαμε.
Απομακρυνόμαστε, τουλάχιστον 2 μέτρα ανάλογα την κεραία.

Μόλις γυρίσουμε τον διακόπτη (auto/manual) προς τα κάτω η ρύθμιση εξισορρόπησης εδάφους γίνετε με το κομβίο των 10 στροφών που βρίσκετε ακριβώς από επάνω.

Ανάλογα την θέση που βρίσκεται το κομβίο των 10 στροφών, στο ξεκίνημα της χειροκίνητης λειτουργίας, η συσκευή MproS μπορεί να έχει μια τυχαία ένταση σήματος.

Γυρνάμε αριστερόστροφα το κομβίο πιάνοντας το από μπροστά (μαύρο κουμπί), και όχι όλο μαζί στην περίπτωση που η ένταση είναι μεγαλύτερη από το 0%.
Αντίστοιχα δεξιόστροφα αν η ένταση είναι τελείως χαμηλά.

Στην φωτογραφία φαίνεται ότι μόλις γυρίσαμε τον διακόπτη προς τα κάτω η ένταση του σήματος ήτανε στο τέρμα.
Με αριστερόστροφη αργή κίνηση χαμηλώνουμε την ένταση μέχρι το ποσοστό 35%.

Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα χωρίς περιστροφή άλλη του κομβίου και η συσκευή μας θα κατέβει και πιο χαμηλά στο 5-10%.
Μετά γυρνάμε αρκετά αργά αριστερόστροφα το κομβίο μέχρι να εμφανιστεί η μπάρα εξισορρόπησης εδάφους και να μηδενίσει εμφανίζοντας το σύμβολο ok.

2. Ρύθμιση Χειροκίνητης Λειτουργίας

Σημαντικό !

Στην περίπτωση που αλλάξουμε σκάλα φίλτρου (Filter) όπως και στην αυτόματη λειτουργία, έτσι και στην χειροκίνητη λειτουργία η συσκευή μας χρειάζεται ξανά ρύθμιση.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Ρύθμιση Χειροκίνητης Εξισορρόπησης Εδάφους

Μετά τον εντοπισμό των μεταλλικών στόχων με την αυτόματη λειτουργία, το επόμενο στάδιο είναι το κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου.

Προτείνετε να γυρίσουμε τον διακόπτη από την αυτόματη λειτουργία στην χειροκίνητη.

Σημαντικό !

Πριν ξεκινήσουμε την εξισορρόπηση εδάφους χειροκίνητα πρέπει να σηκώσουμε το πηνίο (κεραία) στο επιθυμητό ύψος 15-25 εκατοστά και να μην κάνουμε αλλαγές στο ύψος κατά την διάρκεια της ρύθμισης και της ανίχνευσης.

Προσέχουμε λοξά δεξιά, τον μοχλό συγκράτησης περιστροφής του κομβίου των 10 στροφών να μην φρενάρει το γύρισμα του κομβίου.

Δεν ρυθμίζουμε την συσκευή πάνω από τον μεταλλικό στόχο που εντοπίσαμε.
Απομακρυνόμαστε, τουλάχιστον 2 μέτρα ανάλογα την κεραία.

Μόλις γυρίσουμε τον διακόπτη (auto/manual) προς τα κάτω η ρύθμιση εξισορρόπησης εδάφους γίνετε με το κομβίο των 10 στροφών που βρίσκετε ακριβώς από επάνω.

Ανάλογα την θέση που βρίσκεται το κομβίο των 10 στροφών, στο ξεκίνημα της χειροκίνητης λειτουργίας, η συσκευή MproS μπορεί να έχει μια τυχαία ένταση σήματος.

Γυρνάμε αριστερόστροφα το κομβίο πιάνοντας το από μπροστά (μαύρο κουμπί), και όχι όλο μαζί στην περίπτωση που η ένταση είναι μεγαλύτερη από το 0%.
Αντίστοιχα δεξιόστροφα αν η ένταση είναι τελείως χαμηλά.

Στην φωτογραφία φαίνεται ότι μόλις γυρίσαμε τον διακόπτη προς τα κάτω η ένταση του σήματος ήτανε στο τέρμα.
Με αριστερόστροφη αργή κίνηση χαμηλώνουμε την ένταση μέχρι το ποσοστό 35%.

Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα χωρίς περιστροφή άλλη του κομβίου και η συσκευή μας θα κατέβει και πιο χαμηλά στο 5-10%.
Μετά γυρνάμε αρκετά αργά αριστερόστροφα το κομβίο μέχρι να εμφανιστεί η μπάρα εξισορρόπησης εδάφους και να μηδενίσει εμφανίζοντας το σύμβολο ok.

2. Ρύθμιση Χειροκίνητης Λειτουργίας

Σημαντικό !

Στην περίπτωση που αλλάξουμε σκάλα φίλτρου (Filter) όπως και στην αυτόματη λειτουργία, έτσι και στην χειροκίνητη λειτουργία η συσκευή μας χρειάζεται ξανά ρύθμιση.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Ρύθμιση Χειροκίνητης Εξισορρόπησης Εδάφους

Μετά τον εντοπισμό των μεταλλικών στόχων με την αυτόματη λειτουργία, το επόμενο στάδιο είναι το κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου.

Προτείνετε να γυρίσουμε τον διακόπτη από την αυτόματη λειτουργία στην χειροκίνητη.

Σημαντικό !

Πριν ξεκινήσουμε την εξισορρόπηση εδάφους χειροκίνητα πρέπει να σηκώσουμε το πηνίο (κεραία) στο επιθυμητό ύψος 15-25 εκατοστά και να μην κάνουμε αλλαγές στο ύψος κατά την διάρκεια της ρύθμισης και της ανίχνευσης.

Προσέχουμε λοξά δεξιά, τον μοχλό συγκράτησης περιστροφής του κομβίου των 10 στροφών να μην φρενάρει το γύρισμα του κομβίου.

Δεν ρυθμίζουμε την συσκευή πάνω από τον μεταλλικό στόχο που εντοπίσαμε.
Απομακρυνόμαστε, τουλάχιστον 2 μέτρα ανάλογα την κεραία.

Μόλις γυρίσουμε τον διακόπτη (auto/manual) προς τα κάτω η ρύθμιση εξισορρόπησης εδάφους γίνετε με το κομβίο των 10 στροφών που βρίσκετε ακριβώς από επάνω.

Ανάλογα την θέση που βρίσκεται το κομβίο των 10 στροφών, στο ξεκίνημα της χειροκίνητης λειτουργίας, η συσκευή MproS μπορεί να έχει μια τυχαία ένταση σήματος.

Γυρνάμε αριστερόστροφα το κομβίο πιάνοντας το από μπροστά (μαύρο κουμπί), και όχι όλο μαζί στην περίπτωση που η ένταση είναι μεγαλύτερη από το 0%.
Αντίστοιχα δεξιόστροφα αν η ένταση είναι τελείως χαμηλά.

Στην φωτογραφία φαίνεται ότι μόλις γυρίσαμε τον διακόπτη προς τα κάτω η ένταση του σήματος ήτανε στο τέρμα.
Με αριστερόστροφη αργή κίνηση χαμηλώνουμε την ένταση μέχρι το ποσοστό 35%.

Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα χωρίς περιστροφή άλλη του κομβίου και η συσκευή μας θα κατέβει και πιο χαμηλά στο 5-10%.
Μετά γυρνάμε αρκετά αργά αριστερόστροφα το κομβίο μέχρι να εμφανιστεί η μπάρα εξισορρόπησης εδάφους και να μηδενίσει εμφανίζοντας το σύμβολο ok.

3. Εμφάνιση Μπάρας Εξισορρόπησης

Σημαντικό !

Στην περίπτωση που αλλάξουμε σκάλα φίλτρου (Filter) όπως και στην αυτόματη λειτουργία, έτσι και στην χειροκίνητη λειτουργία η συσκευή μας χρειάζεται ξανά ρύθμιση.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Ρύθμιση Χειροκίνητης Εξισορρόπησης Εδάφους

Μετά τον εντοπισμό των μεταλλικών στόχων με την αυτόματη λειτουργία, το επόμενο στάδιο είναι το κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου.

Προτείνετε να γυρίσουμε τον διακόπτη από την αυτόματη λειτουργία στην χειροκίνητη.

Σημαντικό !

Πριν ξεκινήσουμε την εξισορρόπηση εδάφους χειροκίνητα πρέπει να σηκώσουμε το πηνίο (κεραία) στο επιθυμητό ύψος 15-25 εκατοστά και να μην κάνουμε αλλαγές στο ύψος κατά την διάρκεια της ρύθμισης και της ανίχνευσης.

Προσέχουμε λοξά δεξιά, τον μοχλό συγκράτησης περιστροφής του κομβίου των 10 στροφών να μην φρενάρει το γύρισμα του κομβίου.

Δεν ρυθμίζουμε την συσκευή πάνω από τον μεταλλικό στόχο που εντοπίσαμε.
Απομακρυνόμαστε, τουλάχιστον 2 μέτρα ανάλογα την κεραία.

Μόλις γυρίσουμε τον διακόπτη (auto/manual) προς τα κάτω η ρύθμιση εξισορρόπησης εδάφους γίνετε με το κομβίο των 10 στροφών που βρίσκετε ακριβώς από επάνω.

Ανάλογα την θέση που βρίσκεται το κομβίο των 10 στροφών, στο ξεκίνημα της χειροκίνητης λειτουργίας, η συσκευή MproS μπορεί να έχει μια τυχαία ένταση σήματος.

Γυρνάμε αριστερόστροφα το κομβίο πιάνοντας το από μπροστά (μαύρο κουμπί), και όχι όλο μαζί στην περίπτωση που η ένταση είναι μεγαλύτερη από το 0%.
Αντίστοιχα δεξιόστροφα αν η ένταση είναι τελείως χαμηλά.

Στην φωτογραφία φαίνεται ότι μόλις γυρίσαμε τον διακόπτη προς τα κάτω η ένταση του σήματος ήτανε στο τέρμα.
Με αριστερόστροφη αργή κίνηση χαμηλώνουμε την ένταση μέχρι το ποσοστό 35%.

Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα χωρίς περιστροφή άλλη του κομβίου και η συσκευή μας θα κατέβει και πιο χαμηλά στο 5-10%.
Μετά γυρνάμε αρκετά αργά αριστερόστροφα το κομβίο μέχρι να εμφανιστεί η μπάρα εξισορρόπησης εδάφους και να μηδενίσει εμφανίζοντας το σύμβολο ok.

3. Εμφάνιση Μπάρας Εξισορρόπησης

Σημαντικό !

Στην περίπτωση που αλλάξουμε σκάλα φίλτρου (Filter) όπως και στην αυτόματη λειτουργία, έτσι και στην χειροκίνητη λειτουργία η συσκευή μας χρειάζεται ξανά ρύθμιση.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Ρύθμιση Χειροκίνητης Εξισορρόπησης Εδάφους

Μετά τον εντοπισμό των μεταλλικών στόχων με την αυτόματη λειτουργία, το επόμενο στάδιο είναι το κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου.

Προτείνετε να γυρίσουμε τον διακόπτη από την αυτόματη λειτουργία στην χειροκίνητη.

Σημαντικό !

Πριν ξεκινήσουμε την εξισορρόπηση εδάφους χειροκίνητα πρέπει να σηκώσουμε το πηνίο (κεραία) στο επιθυμητό ύψος 15-25 εκατοστά και να μην κάνουμε αλλαγές στο ύψος κατά την διάρκεια της ρύθμισης και της ανίχνευσης.

Προσέχουμε λοξά δεξιά, τον μοχλό συγκράτησης περιστροφής του κομβίου των 10 στροφών να μην φρενάρει το γύρισμα του κομβίου.

Δεν ρυθμίζουμε την συσκευή πάνω από τον μεταλλικό στόχο που εντοπίσαμε.
Απομακρυνόμαστε, τουλάχιστον 2 μέτρα ανάλογα την κεραία.

Μόλις γυρίσουμε τον διακόπτη (auto/manual) προς τα κάτω η ρύθμιση εξισορρόπησης εδάφους γίνετε με το κομβίο των 10 στροφών που βρίσκετε ακριβώς από επάνω.

Ανάλογα την θέση που βρίσκεται το κομβίο των 10 στροφών, στο ξεκίνημα της χειροκίνητης λειτουργίας, η συσκευή MproS μπορεί να έχει μια τυχαία ένταση σήματος.

Γυρνάμε αριστερόστροφα το κομβίο πιάνοντας το από μπροστά (μαύρο κουμπί), και όχι όλο μαζί στην περίπτωση που η ένταση είναι μεγαλύτερη από το 0%.
Αντίστοιχα δεξιόστροφα αν η ένταση είναι τελείως χαμηλά.

Στην φωτογραφία φαίνεται ότι μόλις γυρίσαμε τον διακόπτη προς τα κάτω η ένταση του σήματος ήτανε στο τέρμα.
Με αριστερόστροφη αργή κίνηση χαμηλώνουμε την ένταση μέχρι το ποσοστό 35%.

Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα χωρίς περιστροφή άλλη του κομβίου και η συσκευή μας θα κατέβει και πιο χαμηλά στο 5-10%.
Μετά γυρνάμε αρκετά αργά αριστερόστροφα το κομβίο μέχρι να εμφανιστεί η μπάρα εξισορρόπησης εδάφους και να μηδενίσει εμφανίζοντας το σύμβολο ok.

4. Εμφάνιση Συμβόλου ok

Σημαντικό !

Στην περίπτωση που αλλάξουμε σκάλα φίλτρου (Filter) όπως και στην αυτόματη λειτουργία, έτσι και στην χειροκίνητη λειτουργία η συσκευή μας χρειάζεται ξανά ρύθμιση.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Ρύθμιση Χειροκίνητης Εξισορρόπησης Εδάφους

Μετά τον εντοπισμό των μεταλλικών στόχων με την αυτόματη λειτουργία, το επόμενο στάδιο είναι το κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου.

Προτείνετε να γυρίσουμε τον διακόπτη από την αυτόματη λειτουργία στην χειροκίνητη.

Σημαντικό !

Πριν ξεκινήσουμε την εξισορρόπηση εδάφους χειροκίνητα πρέπει να σηκώσουμε το πηνίο (κεραία) στο επιθυμητό ύψος 15-25 εκατοστά και να μην κάνουμε αλλαγές στο ύψος κατά την διάρκεια της ρύθμισης και της ανίχνευσης.

Προσέχουμε λοξά δεξιά, τον μοχλό συγκράτησης περιστροφής του κομβίου των 10 στροφών να μην φρενάρει το γύρισμα του κομβίου.

Δεν ρυθμίζουμε την συσκευή πάνω από τον μεταλλικό στόχο που εντοπίσαμε.
Απομακρυνόμαστε, τουλάχιστον 2 μέτρα ανάλογα την κεραία.

Μόλις γυρίσουμε τον διακόπτη (auto/manual) προς τα κάτω η ρύθμιση εξισορρόπησης εδάφους γίνετε με το κομβίο των 10 στροφών που βρίσκετε ακριβώς από επάνω.

Ανάλογα την θέση που βρίσκεται το κομβίο των 10 στροφών, στο ξεκίνημα της χειροκίνητης λειτουργίας, η συσκευή MproS μπορεί να έχει μια τυχαία ένταση σήματος.

Γυρνάμε αριστερόστροφα το κομβίο πιάνοντας το από μπροστά (μαύρο κουμπί), και όχι όλο μαζί στην περίπτωση που η ένταση είναι μεγαλύτερη από το 0%.
Αντίστοιχα δεξιόστροφα αν η ένταση είναι τελείως χαμηλά.

Στην φωτογραφία φαίνεται ότι μόλις γυρίσαμε τον διακόπτη προς τα κάτω η ένταση του σήματος ήτανε στο τέρμα.
Με αριστερόστροφη αργή κίνηση χαμηλώνουμε την ένταση μέχρι το ποσοστό 35%.

Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα χωρίς περιστροφή άλλη του κομβίου και η συσκευή μας θα κατέβει και πιο χαμηλά στο 5-10%.
Μετά γυρνάμε αρκετά αργά αριστερόστροφα το κομβίο μέχρι να εμφανιστεί η μπάρα εξισορρόπησης εδάφους και να μηδενίσει εμφανίζοντας το σύμβολο ok.

5. Έτοιμο Για Ανίχνευση

Σημαντικό !

Στην περίπτωση που αλλάξουμε σκάλα φίλτρου (Filter) όπως και στην αυτόματη λειτουργία, έτσι και στην χειροκίνητη λειτουργία η συσκευή μας χρειάζεται ξανά ρύθμιση.

Slider
Slider