Γρήγορος Οδηγός Εντοπισμός και Εκτίμηση Βάθους
Μεταλλικοί Στόχοι

Ρηχό Βάθος

Στην αριστερή στήλη της φωτογραφίας παρατηρούμε τον εντοπισμό ενός μεταλλικού στόχου σε ρηχό βάθος.

Παρατηρούμε στις πολλές οθόνες του MproS2 τα εξής χαρακτηριστικά :

1. Επάνω αριστερά στην πρώτη οθόνη και αντίστοιχα και στις υπόλοιπες οθόνες η απόκριση σήματος σε χρόνο (ms) είναι πολύ γρήγορη με αποτέλεσμα ο χρόνος να είναι ελάχιστος (5ms).
2. Η ένταση του σήματος είναι αρκετά υψηλή βαθμού 98% όπως επίσης και στις δυο μεσαίες οθόνες αντίστοιχα και οι καμπύλες. Μεταλλικοί στόχοι με ποσοστά από 90-100 % έντασης θεωρούνται επιφανειακοί μεταλλικοί στόχοι.
3. Στην τελευταία οθόνη επιλέγοντας την επιθυμητή κλίμακα με το πλήκτρο (Mode) αναλόγως την σκάλα φίλτρου που επιλέγουμε, βλέπουμε μια ευθεία γραμμή στο πάνω μέρος της οθόνης που και αυτή υποδεικνύει ότι ο μεταλλικός στόχος είναι επιφανειακός.
4. Στην 3η οθόνη παρατηρούμε επίσης ότι η το σχήμα είναι σχεδόν ορθή γωνία, με την αριστερή κάθετη πλευρά του χωρίς πλήρη σχηματισμό (τελείες).

Σημαντικό !
Όταν κάνουμε μέτρηση ενός στόχου, αφού πρώτα τον έχουμε εντοπίσει κινούμαστε χωρίς να σταματήσουμε επάνω σε αυτόν.
Στην θέση αυτόματης λειτουργίας υπάρχει κίνδυνος μηδενισμού εξισορρόπησης εδάφους.

Γρήγορος Οδηγός Εντοπισμός και Εκτίμηση Βάθους
Μεταλλικοί Στόχοι

Ρηχό Βάθος

Στην αριστερή στήλη της φωτογραφίας παρατηρούμε τον εντοπισμό ενός μεταλλικού στόχου σε ρηχό βάθος.

Παρατηρούμε στις πολλές οθόνες του MproS2 τα εξής χαρακτηριστικά :

1. Επάνω αριστερά στην πρώτη οθόνη και αντίστοιχα και στις υπόλοιπες οθόνες η απόκριση σήματος σε χρόνο (ms) είναι πολύ γρήγορη με αποτέλεσμα ο χρόνος να είναι ελάχιστος (5ms).
2. Η ένταση του σήματος είναι αρκετά υψηλή βαθμού 98% όπως επίσης και στις δυο μεσαίες οθόνες αντίστοιχα και οι καμπύλες. Μεταλλικοί στόχοι με ποσοστά από 90-100 % έντασης θεωρούνται επιφανειακοί μεταλλικοί στόχοι.
3. Στην τελευταία οθόνη επιλέγοντας την επιθυμητή κλίμακα με το πλήκτρο (Mode) αναλόγως την σκάλα φίλτρου που επιλέγουμε, βλέπουμε μια ευθεία γραμμή στο πάνω μέρος της οθόνης που και αυτή υποδεικνύει ότι ο μεταλλικός στόχος είναι επιφανειακός.
4. Στην 3η οθόνη παρατηρούμε επίσης ότι η το σχήμα είναι σχεδόν ορθή γωνία, με την αριστερή κάθετη πλευρά του χωρίς πλήρη σχηματισμό (τελείες).

Σημαντικό !
Όταν κάνουμε μέτρηση ενός στόχου, αφού πρώτα τον έχουμε εντοπίσει κινούμαστε χωρίς να σταματήσουμε επάνω σε αυτόν.
Στην θέση αυτόματης λειτουργίας υπάρχει κίνδυνος μηδενισμού εξισορρόπησης εδάφους.

Slider