Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Κεντράρισμα Μεταλλικού Στόχου

Αφού έχουμε ολοκληρώσει όλη την προηγούμενη διαδικασία χειροκίνητης λειτουργίας εξισορρόπησης εδάφους μακριά από τον μεταλλικό στόχο που εντοπίσαμε είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε.

Προχωρώντας προς τον μεταλλικό στόχο παρατηρούμε ότι όσο πλησιάζουμε το ποσοστό έντασης τοις εκατό αρχίζει να αυξάνετε.

Για το ιδανικό κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου πρέπει να κινηθούμε σε όλες τις κατευθύνσεις ώστε να πετύχουμε την μέγιστη ένταση σήματος που σημαίνει και το κέντρο αυτού αντίστοιχα με το κέντρο του κάθε πηνίου (κεραία).

Σημαντικό !
Λόγω της μεγάλης δύναμης του MproS2 , αν δεν ακολουθήσουμε όλες τις κατευθύνσεις (μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά) υπάρχει κίνδυνος ο μεταλλικός στόχος να μην είναι ακριβώς από κάτω, δηλαδή εκεί που θεωρούμε ότι υπάρχει.

Μην ξεχνάτε ότι ένας μεταλλικός στόχος βάθους ένα μέτρο εντοπίζετε ακόμα και με ένα μέτρο απόσταση μακριά του.

Για τον λόγο αυτό το κεντράρισμα είναι απαραίτητο στην χειροκίνητη λειτουργία και όχι στην αυτόματη.

Επίσης αν παρατηρήσουμε ότι κατά το κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου το ποσοστό έντασης είναι στο τέρμα (100%) τότε για βέλτιστα οπτικά αποτελέσματα , πάνω από τον μεταλλικό στόχο μειώνουμε αριστερόστροφα το κομβίο των 10 στροφών στο ποσοστό έντασης 90% με αποτέλεσμα να καταλάβουμε καλύτερα το μέγιστο ποσοστό έντασης.

1.Ξεκίνημα προς τον μεταλλικό στόχο

Σημαντικό !

Στην χειροκίνητη λειτουργία δεν αλλάζουμε το ύψος του πηνίου (κεραία), πάνω ή κάτω. Για μια επιτυχημένη έρευνα, τα χέρια μας πρέπει να είναι τεντωμένα με την κατάλληλη ρύθμιση των ιμαντών απο τις αγγράφες.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Κεντράρισμα Μεταλλικού Στόχου

Αφού έχουμε ολοκληρώσει όλη την προηγούμενη διαδικασία χειροκίνητης λειτουργίας εξισορρόπησης εδάφους μακριά από τον μεταλλικό στόχο που εντοπίσαμε είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε.

Προχωρώντας προς τον μεταλλικό στόχο παρατηρούμε ότι όσο πλησιάζουμε το ποσοστό έντασης τοις εκατό αρχίζει να αυξάνετε.

Για το ιδανικό κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου πρέπει να κινηθούμε σε όλες τις κατευθύνσεις ώστε να πετύχουμε την μέγιστη ένταση σήματος που σημαίνει και το κέντρο αυτού αντίστοιχα με το κέντρο του κάθε πηνίου (κεραία).

Σημαντικό !
Λόγω της μεγάλης δύναμης του MproS2 , αν δεν ακολουθήσουμε όλες τις κατευθύνσεις (μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά) υπάρχει κίνδυνος ο μεταλλικός στόχος να μην είναι ακριβώς από κάτω, δηλαδή εκεί που θεωρούμε ότι υπάρχει.

Μην ξεχνάτε ότι ένας μεταλλικός στόχος βάθους ένα μέτρο εντοπίζετε ακόμα και με ένα μέτρο απόσταση μακριά του.

Για τον λόγο αυτό το κεντράρισμα είναι απαραίτητο στην χειροκίνητη λειτουργία και όχι στην αυτόματη.

Επίσης αν παρατηρήσουμε ότι κατά το κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου το ποσοστό έντασης είναι στο τέρμα (100%) τότε για βέλτιστα οπτικά αποτελέσματα , πάνω από τον μεταλλικό στόχο μειώνουμε αριστερόστροφα το κομβίο των 10 στροφών στο ποσοστό έντασης 90% με αποτέλεσμα να καταλάβουμε καλύτερα το μέγιστο ποσοστό έντασης.

2. Έναρξη έντασης μεταλλικού στόχου

Σημαντικό !

Στην χειροκίνητη λειτουργία δεν αλλάζουμε το ύψος του πηνίου (κεραία), πάνω ή κάτω. Για μια επιτυχημένη έρευνα, τα χέρια μας πρέπει να είναι τεντωμένα με την κατάλληλη ρύθμιση των ιμαντών απο τις αγγράφες.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Κεντράρισμα Μεταλλικού Στόχου

Αφού έχουμε ολοκληρώσει όλη την προηγούμενη διαδικασία χειροκίνητης λειτουργίας εξισορρόπησης εδάφους μακριά από τον μεταλλικό στόχο που εντοπίσαμε είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε.

Προχωρώντας προς τον μεταλλικό στόχο παρατηρούμε ότι όσο πλησιάζουμε το ποσοστό έντασης τοις εκατό αρχίζει να αυξάνετε.

Για το ιδανικό κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου πρέπει να κινηθούμε σε όλες τις κατευθύνσεις ώστε να πετύχουμε την μέγιστη ένταση σήματος που σημαίνει και το κέντρο αυτού αντίστοιχα με το κέντρο του κάθε πηνίου (κεραία).

Σημαντικό !
Λόγω της μεγάλης δύναμης του MproS2 , αν δεν ακολουθήσουμε όλες τις κατευθύνσεις (μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά) υπάρχει κίνδυνος ο μεταλλικός στόχος να μην είναι ακριβώς από κάτω, δηλαδή εκεί που θεωρούμε ότι υπάρχει.

Μην ξεχνάτε ότι ένας μεταλλικός στόχος βάθους ένα μέτρο εντοπίζετε ακόμα και με ένα μέτρο απόσταση μακριά του.

Για τον λόγο αυτό το κεντράρισμα είναι απαραίτητο στην χειροκίνητη λειτουργία και όχι στην αυτόματη.

Επίσης αν παρατηρήσουμε ότι κατά το κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου το ποσοστό έντασης είναι στο τέρμα (100%) τότε για βέλτιστα οπτικά αποτελέσματα , πάνω από τον μεταλλικό στόχο μειώνουμε αριστερόστροφα το κομβίο των 10 στροφών στο ποσοστό έντασης 90% με αποτέλεσμα να καταλάβουμε καλύτερα το μέγιστο ποσοστό έντασης.

3. Αύξηση έντασης μεταλλικού στόχου

Σημαντικό !

Στην χειροκίνητη λειτουργία δεν αλλάζουμε το ύψος του πηνίου (κεραία), πάνω ή κάτω. Για μια επιτυχημένη έρευνα, τα χέρια μας πρέπει να είναι τεντωμένα με την κατάλληλη ρύθμιση των ιμαντών απο τις αγγράφες.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Κεντράρισμα Μεταλλικού Στόχου

Αφού έχουμε ολοκληρώσει όλη την προηγούμενη διαδικασία χειροκίνητης λειτουργίας εξισορρόπησης εδάφους μακριά από τον μεταλλικό στόχο που εντοπίσαμε είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε.

Προχωρώντας προς τον μεταλλικό στόχο παρατηρούμε ότι όσο πλησιάζουμε το ποσοστό έντασης τοις εκατό αρχίζει να αυξάνετε.

Για το ιδανικό κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου πρέπει να κινηθούμε σε όλες τις κατευθύνσεις ώστε να πετύχουμε την μέγιστη ένταση σήματος που σημαίνει και το κέντρο αυτού αντίστοιχα με το κέντρο του κάθε πηνίου (κεραία).

Σημαντικό !
Λόγω της μεγάλης δύναμης του MproS2 , αν δεν ακολουθήσουμε όλες τις κατευθύνσεις (μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά) υπάρχει κίνδυνος ο μεταλλικός στόχος να μην είναι ακριβώς από κάτω, δηλαδή εκεί που θεωρούμε ότι υπάρχει.

Μην ξεχνάτε ότι ένας μεταλλικός στόχος βάθους ένα μέτρο εντοπίζετε ακόμα και με ένα μέτρο απόσταση μακριά του.

Για τον λόγο αυτό το κεντράρισμα είναι απαραίτητο στην χειροκίνητη λειτουργία και όχι στην αυτόματη.

Επίσης αν παρατηρήσουμε ότι κατά το κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου το ποσοστό έντασης είναι στο τέρμα (100%) τότε για βέλτιστα οπτικά αποτελέσματα , πάνω από τον μεταλλικό στόχο μειώνουμε αριστερόστροφα το κομβίο των 10 στροφών στο ποσοστό έντασης 90% με αποτέλεσμα να καταλάβουμε καλύτερα το μέγιστο ποσοστό έντασης.

4. Μείωση έντασης μεταλλικού στόχου

Σημαντικό !

Στην χειροκίνητη λειτουργία δεν αλλάζουμε το ύψος του πηνίου (κεραία), πάνω ή κάτω. Για μια επιτυχημένη έρευνα, τα χέρια μας πρέπει να είναι τεντωμένα με την κατάλληλη ρύθμιση των ιμαντών απο τις αγγράφες.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Κεντράρισμα Μεταλλικού Στόχου

Αφού έχουμε ολοκληρώσει όλη την προηγούμενη διαδικασία χειροκίνητης λειτουργίας εξισορρόπησης εδάφους μακριά από τον μεταλλικό στόχο που εντοπίσαμε είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε.

Προχωρώντας προς τον μεταλλικό στόχο παρατηρούμε ότι όσο πλησιάζουμε το ποσοστό έντασης τοις εκατό αρχίζει να αυξάνετε.

Για το ιδανικό κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου πρέπει να κινηθούμε σε όλες τις κατευθύνσεις ώστε να πετύχουμε την μέγιστη ένταση σήματος που σημαίνει και το κέντρο αυτού αντίστοιχα με το κέντρο του κάθε πηνίου (κεραία).

Σημαντικό !
Λόγω της μεγάλης δύναμης του MproS2 , αν δεν ακολουθήσουμε όλες τις κατευθύνσεις (μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά) υπάρχει κίνδυνος ο μεταλλικός στόχος να μην είναι ακριβώς από κάτω, δηλαδή εκεί που θεωρούμε ότι υπάρχει.

Μην ξεχνάτε ότι ένας μεταλλικός στόχος βάθους ένα μέτρο εντοπίζετε ακόμα και με ένα μέτρο απόσταση μακριά του.

Για τον λόγο αυτό το κεντράρισμα είναι απαραίτητο στην χειροκίνητη λειτουργία και όχι στην αυτόματη.

Επίσης αν παρατηρήσουμε ότι κατά το κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου το ποσοστό έντασης είναι στο τέρμα (100%) τότε για βέλτιστα οπτικά αποτελέσματα , πάνω από τον μεταλλικό στόχο μειώνουμε αριστερόστροφα το κομβίο των 10 στροφών στο ποσοστό έντασης 90% με αποτέλεσμα να καταλάβουμε καλύτερα το μέγιστο ποσοστό έντασης.

5. Γύρισμα πίσω, εύρεση μέγιστης έντασης

Σημαντικό !

Στην χειροκίνητη λειτουργία δεν αλλάζουμε το ύψος του πηνίου (κεραία), πάνω ή κάτω. Για μια επιτυχημένη έρευνα, τα χέρια μας πρέπει να είναι τεντωμένα με την κατάλληλη ρύθμιση των ιμαντών απο τις αγγράφες.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Κεντράρισμα Μεταλλικού Στόχου

Αφού έχουμε ολοκληρώσει όλη την προηγούμενη διαδικασία χειροκίνητης λειτουργίας εξισορρόπησης εδάφους μακριά από τον μεταλλικό στόχο που εντοπίσαμε είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε.

Προχωρώντας προς τον μεταλλικό στόχο παρατηρούμε ότι όσο πλησιάζουμε το ποσοστό έντασης τοις εκατό αρχίζει να αυξάνετε.

Για το ιδανικό κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου πρέπει να κινηθούμε σε όλες τις κατευθύνσεις ώστε να πετύχουμε την μέγιστη ένταση σήματος που σημαίνει και το κέντρο αυτού αντίστοιχα με το κέντρο του κάθε πηνίου (κεραία).

Σημαντικό !
Λόγω της μεγάλης δύναμης του MproS2 , αν δεν ακολουθήσουμε όλες τις κατευθύνσεις (μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά) υπάρχει κίνδυνος ο μεταλλικός στόχος να μην είναι ακριβώς από κάτω, δηλαδή εκεί που θεωρούμε ότι υπάρχει.

Μην ξεχνάτε ότι ένας μεταλλικός στόχος βάθους ένα μέτρο εντοπίζετε ακόμα και με ένα μέτρο απόσταση μακριά του.

Για τον λόγο αυτό το κεντράρισμα είναι απαραίτητο στην χειροκίνητη λειτουργία και όχι στην αυτόματη.

Επίσης αν παρατηρήσουμε ότι κατά το κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου το ποσοστό έντασης είναι στο τέρμα (100%) τότε για βέλτιστα οπτικά αποτελέσματα , πάνω από τον μεταλλικό στόχο μειώνουμε αριστερόστροφα το κομβίο των 10 στροφών στο ποσοστό έντασης 90% με αποτέλεσμα να καταλάβουμε καλύτερα το μέγιστο ποσοστό έντασης.

6. Κίνηση Αριστερά

Σημαντικό !

Στην χειροκίνητη λειτουργία δεν αλλάζουμε το ύψος του πηνίου (κεραία), πάνω ή κάτω. Για μια επιτυχημένη έρευνα, τα χέρια μας πρέπει να είναι τεντωμένα με την κατάλληλη ρύθμιση των ιμαντών απο τις αγγράφες.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Κεντράρισμα Μεταλλικού Στόχου

Αφού έχουμε ολοκληρώσει όλη την προηγούμενη διαδικασία χειροκίνητης λειτουργίας εξισορρόπησης εδάφους μακριά από τον μεταλλικό στόχο που εντοπίσαμε είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε.

Προχωρώντας προς τον μεταλλικό στόχο παρατηρούμε ότι όσο πλησιάζουμε το ποσοστό έντασης τοις εκατό αρχίζει να αυξάνετε.

Για το ιδανικό κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου πρέπει να κινηθούμε σε όλες τις κατευθύνσεις ώστε να πετύχουμε την μέγιστη ένταση σήματος που σημαίνει και το κέντρο αυτού αντίστοιχα με το κέντρο του κάθε πηνίου (κεραία).

Σημαντικό !
Λόγω της μεγάλης δύναμης του MproS2 , αν δεν ακολουθήσουμε όλες τις κατευθύνσεις (μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά) υπάρχει κίνδυνος ο μεταλλικός στόχος να μην είναι ακριβώς από κάτω, δηλαδή εκεί που θεωρούμε ότι υπάρχει.

Μην ξεχνάτε ότι ένας μεταλλικός στόχος βάθους ένα μέτρο εντοπίζετε ακόμα και με ένα μέτρο απόσταση μακριά του.

Για τον λόγο αυτό το κεντράρισμα είναι απαραίτητο στην χειροκίνητη λειτουργία και όχι στην αυτόματη.

Επίσης αν παρατηρήσουμε ότι κατά το κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου το ποσοστό έντασης είναι στο τέρμα (100%) τότε για βέλτιστα οπτικά αποτελέσματα , πάνω από τον μεταλλικό στόχο μειώνουμε αριστερόστροφα το κομβίο των 10 στροφών στο ποσοστό έντασης 90% με αποτέλεσμα να καταλάβουμε καλύτερα το μέγιστο ποσοστό έντασης.

6. Κίνηση Δεξιά

Σημαντικό !

Στην χειροκίνητη λειτουργία δεν αλλάζουμε το ύψος του πηνίου (κεραία), πάνω ή κάτω. Για μια επιτυχημένη έρευνα, τα χέρια μας πρέπει να είναι τεντωμένα με την κατάλληλη ρύθμιση των ιμαντών απο τις αγγράφες.

Γρήγορος Οδηγός Χειροκίνητη Λειτουργία
Κεντράρισμα Μεταλλικού Στόχου

Αφού έχουμε ολοκληρώσει όλη την προηγούμενη διαδικασία χειροκίνητης λειτουργίας εξισορρόπησης εδάφους μακριά από τον μεταλλικό στόχο που εντοπίσαμε είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε.

Προχωρώντας προς τον μεταλλικό στόχο παρατηρούμε ότι όσο πλησιάζουμε το ποσοστό έντασης τοις εκατό αρχίζει να αυξάνετε.

Για το ιδανικό κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου πρέπει να κινηθούμε σε όλες τις κατευθύνσεις ώστε να πετύχουμε την μέγιστη ένταση σήματος που σημαίνει και το κέντρο αυτού αντίστοιχα με το κέντρο του κάθε πηνίου (κεραία).

Σημαντικό !
Λόγω της μεγάλης δύναμης του MproS2 , αν δεν ακολουθήσουμε όλες τις κατευθύνσεις (μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά) υπάρχει κίνδυνος ο μεταλλικός στόχος να μην είναι ακριβώς από κάτω, δηλαδή εκεί που θεωρούμε ότι υπάρχει.

Μην ξεχνάτε ότι ένας μεταλλικός στόχος βάθους ένα μέτρο εντοπίζετε ακόμα και με ένα μέτρο απόσταση μακριά του.

Για τον λόγο αυτό το κεντράρισμα είναι απαραίτητο στην χειροκίνητη λειτουργία και όχι στην αυτόματη.

Επίσης αν παρατηρήσουμε ότι κατά το κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου το ποσοστό έντασης είναι στο τέρμα (100%) τότε για βέλτιστα οπτικά αποτελέσματα , πάνω από τον μεταλλικό στόχο μειώνουμε αριστερόστροφα το κομβίο των 10 στροφών στο ποσοστό έντασης 90% με αποτέλεσμα να καταλάβουμε καλύτερα το μέγιστο ποσοστό έντασης.

7.Κέντρο Στόχου, μέγιστη ένταση

Σημαντικό !

Στην χειροκίνητη λειτουργία δεν αλλάζουμε το ύψος του πηνίου (κεραία), πάνω ή κάτω. Για μια επιτυχημένη έρευνα, τα χέρια μας πρέπει να είναι τεντωμένα με την κατάλληλη ρύθμιση των ιμαντών απο τις αγγράφες.

Slider
Slider