Γρήγορος Οδηγός Βασικά Βήματα
Βασικά Βήματα

Αφού έχουμε φορτίσει τις μπαταρίες της συσκευής είμαστε έτοιμοι για έρευνα.

Το πρώτο βήμα που πρέπει να θυμόμαστε πάντα είναι η σωστή ρύθμιση του πηνίου έρευνας από τις άγραφες των ιμάντων που διαθέτει το κάθε πηνίο έρευνας.

Είναι σημαντικό το πηνίο έρευνας να έχει απόσταση από το έδαφος 15 – 25 εκατοστά.

Σε δύσκολες περιπτώσεις έχουμε την δυνατότητα να σύρουμε το πηνίο έρευνας πάνω σε επιφάνειες. To MproS2 διαθέτει εξαιρετική εξισορρόπηση εδάφους.

Προσέχουμε επίσης τον ιμάντα πρόσδεσης της συσκευής να είναι σωστά τοποθετημένος και ρυθμισμένος για μια άνετη ανίχνευση.

Η ενδυμασία μας ειδικά από την μέση και κάτω δεν θα πρέπει να περιέχει μέταλλα, όπως πχ μέταλλο εσωτερικό σε παπούτσι.
Ο λόγος είναι ότι τα πόδια μας κινούνται μέσα στο μαγνητικό πεδίο της κεραίας και επηρεάζουν δραματικά την σταθερότητα της συσκευής.

Σταθερά μεταλλικά αντικείμενα ειδικά από την μέση και επάνω δεν επηρεάζουν την απόδοση και την σταθερότητα της συσκευής.
Ο λόγος είναι ότι είναι σταθερά μέσα στο μαγνητικό πεδίο του πηνίου ανίχνευσης, όπως και η συσκευή MproS2.

Τοποθέτηση Πηνίου Ανίχνευσης

Μετά την ρύθμιση των ιμάντων του πηνίου ανίχνευσης και της συσκευής τοποθετούμε το φίς του πηνίου ανίχνευσης στην υποδοχή της συσκευής όπως φαίνετε στην φωτογραφία

Slider