Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε απαντήσεις σε ερωτήματα χειριστών του MproS2.

Αν είστε χρήστης του MproS μπορείτε να θέσετε ερώτημα στην φόρμα επικοινωνίας της σελίδας.

Ερώτηση:
Είμαι κοντά σε πόλη που βρίσκονται πυλώνες της ΔΕΗ.
Η συσκευή δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί και ο ήχος είναι περίεργος και όχι γραμμικός.

Απάντηση:
Φαινόμενο ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.
Προσπαθήστε να σταθεροποιήσετε την μονάδα γυρνώντας αριστερόστροφα το κομβίο (Filter) σε χαμηλότερες σκάλες 1-2.
Ιδία συμπτώματα μη σταθεροποίησης μπορείτε να αντιμετωπίσετε από αφόρτιστη μπαταρία.
Το ενδεικτικό σύμβολο μπαταρίας στην οθόνη αναβοσβήνει.

Ερώτηση:
Τοποθετώ το βύσμα του φορτιστή και δεν φορτίζει η μονάδα.
Παρατηρώ ότι ανάβει η λυχνία (6V) και η λυχνία φόρτισης.
Τι συμβαίνει ;

Απάντηση:
Ο φορτιστής είναι ηλεκτρονικός και αναγνωρίζει την τάση των μπαταριών κάτω από 6 βολτ που είναι κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα.
Στην περίπτωση αυτή ο φορτιστής δεν θα μπορέσει να φορτώσει τις μπαταρίες κανονικά.
Μπορούμε να βάλουμε τον φορτιστή αυτοκινήτου στην συσκευή για 2 ώρες το λιγότερο ώστε οι μπαταρίες να έρθουν σε φυσιολογικά όρια άνω των 6 βόλτ.
Μετά μπορούμε να ολοκληρώσουμε την φόρτιση με τον φορτιστή μπαταριών παρατηρώντας την λυχνία αναγνώρισης 12 βολτ να είναι αναμμένη.

Ερώτηση:
Έχω ξεκινήσει την έρευνα με την ατομική κεραία 100 x 50 εκατοστών και δείχνει ψευδή στόχο. Δεν υπάρχει κανένας μεταλλικός στόχος. Τι πάει στραβά;

Απάντηση:
Πολλές φορές κατά την έρευνα ενός στόχου τα χέρια μας δεν είναι τεντωμένα και η κεραία αλλάζει ύψος απότομα προς τα κάτω.
Με αλλαγές ύψους σταδιακά και όχι απότομα δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί στην αυτόματη λειτουργία το MproS2 διορθώνει και εξισορροπεί με το έδαφος.
Μεγάλη προσοχή όταν η απόσταση με το έδαφος μικραίνει απότομα.
Το ίδιο φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί και με μικρότερα πηνία ανίχνευσης τύπου δίσκου όπου εκεί λόγω μεγαλύτερης ευαισθησίας θα πρέπει επίσης να είμαστε προσεκτικοί.
Πρέπει επίσης να προσέξετε τις μικρές κοιλότητες (λακκούβες) σε σχέση με το ύψος της κεραίας. Είναι λάθος να πιέζουμε την κεραία ακριβώς πάνω σε μια λακκούβα προς χαμηλότερο ύψος. Κίνδυνος κουδουνίσματος (ring) της κεραίας. Συνιστάται να περάσετε πάνω από την λακκούβα στο ίδιο ύψος χωρίς να την ακολουθήσετε υψομετρικά.
Επίσης στην χειροκίνητη λειτουργία το ύψος πρέπει να παραμένει σταθερό μετά την ρύθμιση και πάντα η μπάρα εξισορρόπησης εδάφους σταθερή με το σύμβολο OK

Ερώτηση:
Πώς μπορώ να εξαλείψω μικρούς επιφανειακούς μεταλλικούς στόχους;

Απάντηση:
Αναλογικά με το μέγεθος της κεραίας μπορείτε να σβήσετε ανεπιθύμητους μικρούς μεταλλικούς στόχους με την χειροκίνητη λειτουργία τοποθετώντας την κεραία επάνω από αυτούς.
Μην ξεχνάτε ότι σε μία μικρή κεραία τύπου Box ή δίσκος 32 εκατοστών ένα κέρμα δεν θεωρείτε μικρός μεταλλικός στόχος , αντίστοιχα στην 50 x 100 εκατοστών ένα κουτί μεταλλικό αναψυκτικού. Για μια σωστή και σοβαρή έρευνα πρέπει να διακρίνουμε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που βρίσκονται στον χώρο της έρευνας. Αν μας εμποδίζουν καλό είναι να τα βγάλουμε με τις μικρές κεραίες ή γυρνώντας κατακόρυφα τις μεγάλες κεραίες εφόσον δεν έχουμε μικρή, σέρνοντας την στο έδαφος, είναι μια τακτική εντοπισμού αυτών.

Ερώτηση:
Μπορώ να απορρίψω τους σιδηρούχους στόχους και να εντοπίσω μόνο τα ευγενή μέταλλα;

Απάντηση:
Το MproS2 ανιχνεύει όλα τα μέταλλα. Άλλωστε η ηλεκτρονική κατασκευή έχει κατασκευαστεί για μεγάλα βάθη και περισσότερο για διάκριση βάθους των στόχων. Μη ξεχνάτε ότι πολύτιμα μέταλλα βρίσκονται μέσα σε σιδηρούχα υλικά και ότι όλες οι κατασκευές εντοπίζουν και ανακλούν σήματα από το πρώτο υλικό που εντοπίζουν. Πχ ένα μεταλλικό σιδηρούχο κιβώτιο που εμπεριέχει ευγενή μέταλλα εντοπίζεται σαν σιδηρούχο και όχι σαν ευγενή. Ωστόσο σε μικρά βάθη και με τις μικρές κεραίες μπορείτε να διακρίνετε διαφορετική ένταση και ταχύτητα σήματος (ms) επάνω στα πολύτιμα μέταλλα από τα σιδηρούχα. Συνήθως στα σιδηρούχα έχουμε μικρότερη καθυστέρηση σημάτων
Πχ ένα ευγενή νόμισμα στα 20 εκατοστά με πηνίο ανίχνευσης τύπου δίσκου θα αποδώσει ένταση ποσοστού 70% ενώ στο σιδηρούχο πολύ πιο πάνω με ποσοστό 90%.
Σε αυτά τα βάθη μπορείτε να πειραματιστείτε με την διαφορά του ποσοστού στην οθόνη και την μέτρηση της ταχύτητας, για να μπορείτε κατά προσέγγιση να εκτιμάτε καλύτερα τους μικρούς στόχους.

Σημαντικό !
Μη ξεχνάτε ότι τα μέταλλα αλλάζουν ιδιότητες ανάλογα με το έδαφος που τα επηρεάζει αρκετά λειτουργώντας σαν φίλτρο (μεταβαλλόμενο διηλεκτρικό εδάφους) ενώ στον αέρα η σταθερά είναι πάντα ίδια με βέλτιστα αποτελέσματα.
Για τον παραπάνω λόγο είναι αρκετά δύσκολος ο διαχωρισμός, ειδικά σε μεγάλα βάθη.

Ερώτηση:
Στην αυτόματη λειτουργία και ενώ κάνω έρευνα σε μια μεγάλη έκταση η συσκευή δείχνει να εντοπίζει μεταλλικό στόχο μεγάλου εύρους.
Τι μπορεί να είναι ;

Απάντηση:
Συνήθως οι μεταλλικοί στόχοι στην κατάσταση (Mode2) γραφημάτων καταλαμβάνουν το 1/3 της οθόνης.
Στην περίπτωση που βλέπετε γράφημα που ξεκινά από την αρχή της οθόνης και καταλήγει να σβήνει στο τέλος συνήθως είναι μετάλλευμα στο έδαφος ή κακή ρύθμιση της συσκευής.
Σε μεγάλη ποσότητα είναι λογικό ένας ανιχνευτής μετάλλων να το εντοπίσει λόγω της θεωρίας όπου κατασκευάστηκε.
To MproS2 έχει εξελιχθεί στην απεικόνιση, του τυχόν φαινομένου που μπορεί να σας παρουσιαστεί ώστε να το καταλάβετε και να το εξαλείψετε με την χειροκίνητη λειτουργία.
Μην ξεχνάτε ότι ο εντοπισμός ενός ολόκληρου αυτοκινήτου καταλαμβάνει στο γράφημα τα 2/3 της οθόνης και όχι ολόκληρη.
Εάν έχετε απορία σε σχέση με το γράφημα που βλέπετε μπορείτε να μας στείλετε email ή μήνυμα την φωτογραφία που τραβήξατε πατώντας το μπουτόν (Pause) και να σας την αναλύσουμε.

Slider