Φόρτιση Μονάδας
Επεξηγήσεις Συμβόλων

Ενδεικτική λυχνία αναγνώρισης τάσης δικτύου 110 - 240 v/ac

Μπουτόν για την αλλαγή κατάστασης από κανονική φόρτιση σε εκκίνηση ψυχρής φόρτισης των μπαταριών.

Ψυχρή εκκίνηση φόρτισης. Χρήσιμη λειτουργία που βοηθά την φόρτιση των μπαταριών της μονάδας όταν η τάση τους είναι αρκετά χαμηλή.

Αναγνώριση τάσης μπαταριών φυσιολογική για φόρτιση.

Αναγνώριση τάσης μπαταριών μη φυσιολογική για φόρτιση.
Οι μπαταρίες είναι αρκετά χαμηλά, κάτω από τα κανονικά όρια φόρτισης.

Η λυχνία μένει αναμμένη κατά την φόρτιση της μονάδας.

Η πράσινη λυχνία δείχνει ότι οι μπαταρίες της μονάδας είναι πλήρης φορτισμένες.

Σφάλμα Φόρτισης.
Απευθυνθείτε στο σέρβις.

Διαδικασία Φόρτισης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !!!

Είναι αρκετά σημαντικό πριν λειτουργήσετε την μονάδα για πρώτη φορά να την φορτίσετε.

Αφόρτιστη μπαταρία στην συσκευή προκαλεί δυσλειτουργίες στον χειρισμό.

1. Τοποθετούμε στην υποδοχή της συσκευής το βύσμα του φορτιστή.

2. Διαλέγουμε το σωστό μέρος κοντά σε πρίζα 110-240 βολτ εναλλασσόμενου ρεύματος.

3. Προσέχουμε να μην είναι τεντωμένο το καλώδιο.

Οι παρακάτω λυχνίες μας υποδεικνύουν ότι η φόρτιση έχει αρχίσει και η αναγνώριση των μπαταριών είναι επιτυχής.

Αναγνώριση τάσης μπαταριών φυσιολογική για φόρτιση.

Η λυχνία μένει αναμμένη κατά την φόρτιση της μονάδας.

Τέλος Φόρτισης

Οι παρακάτω λυχνίες μας υποδεικνύουν ότι η φόρτιση έχει τελειώσει και οι μπαταρίες είναι πλήρης φορτισμένες.

Αναγνώριση τάσης μπαταριών για φυσιολογική για φόρτιση.

Η πράσινη λυχνία δείχνει ότι οι μπαταρίες της μονάδας είναι πλήρης φορτισμένες.

Για την καλύτερη φόρτιση των μπαταριών μπορείτε να αφήσετε την μονάδα στον φορτιστή έως ότου δείτε τις παραπάνω 3 λυχνίες να αναβοσβήνουν. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι τεχνικό πρόβλημα αλλά μας υποδεικνύει την μέγιστη τάση των μπαταριών 13,2 βολτ.

Slider