Κατώφλι Ήχου (Threshold)

Περιγραφή Λειτουργίας Threshold

Με την βαθμονομημένη κλίμακα 1-10 ρυθμίζουμε το κατώφλι της έναρξης του τόνου ενός μεταλλικού στόχου.

Δεν επηρεάζει την δύναμη του πομπού και την απόκριση του δέκτη όπως επίσης και τις πληροφορίες της οθόνης.
Μας βοηθάει να αξιολογήσουμε το εύρος ενός μεταλλικού στόχου με βάση την διαφορετική τονικότητα κάθε ποσοστού έντασης τοις εκατό.

Στον μέγιστο βαθμό 10 έχουμε μεγαλύτερο
εύρος και έναρξη τονικότητας από το 0% της έντασης των σημάτων.

Στον ελάχιστο βαθμό 0 έχουμε το μικρότερο εύρος και έναρξη τονικότητας απο το 30% της έντασης των σημάτων.

Προτεινόμενες Ρυθμίσεις
- Για κανονικές συνθήκες προτείνετε ρύθμιση από 5-7
- Για δύσκολες συνθήκες με πολλούς μεταλλικούς στόχους προτείνετε η θέση 1 για τον καλύτερο ακουστικό διαχωρισμό μεταξύ τους.
- Για μέγιστο εύρος ήχου προτείνεται η θέση 9 και σπάνια η 10 (υπερευαίσθητο από ελάχιστο ποσοστό έντασης στην μετάδοση ήχου).

Στην φωτογραφία απεικονίζεται ο τρόπος λειτουργίας Threshold.
Όπου κόκκινο χρώμα στην καμπύλη είναι η έναρξη του τόνου με βάση την διπλανή ρύθμιση του κομβίου ThresHold.

Παράδειγμα Λειτουργίας (ThresHold)
Slider