Διπλασιασμός Σήματος (Sx2)

Περιγραφή Λειτουργίας Sx2

Η λειτουργία αυτή που προστέθηκε στα νεότερα MproS2 έχει σαν αποτέλεσμα την γρηγορότερη απόκριση του δέκτη της συσκευής διπλασιάζοντας στην έξοδο τα αποτελέσματα οπτικά και ακουστικά.

Ενεργοποίηση

Όταν το μποτών (διακόπτης ) είναι προς τα έξω.

Απενεργοποίηση

Όταν το μποτών (διακόπτης) είναι προς τα μέσα.

Σε άλλες εκδόσεις έχει αντικατασταθεί με μποτών που όταν το πατάτε ενεργοποιείτε εμφανίζοντας το σύμβολο Sx2 σε όλες τις καταστάσεις οθονών (Mode) και αντίστοιχα απενεργοποιείτε μόλις ξαναπατήσετε το μπουτόν όπως φαίνεται στην φωτογραφία.

Στα μοντέλα με μποτών και όχι με πάτημα διακόπτη μετά από την καινούργια ενεργοποίηση της συσκευής επανέρχεται στην κανονική λειτουργία χωρίς (Sx2).

Υπέρ και κατά Διπλασιασμού Σήματος (Sx2)

Υπέρ

Γρήγορη απόκριση σήματος με αποτέλεσμα πιο γρήγορο περπάτημα στην ανίχνευση.

Ο χειριστής μπορεί να επιλέξει τις λιγότερο ευαίσθητες σκάλες φίλτρων (αριστερόστροφα) όπως η 1, 2, (παρεμβολών) και 3 (κανονική) χωρίς να χάσει βάθος επάνω στον εντοπισμό μεταλλικών αντικειμένων.

Ακόμα και τα πολύ βαθιά μεταλλικά αντικείμενα που είχανε χαμηλή ένταση σήματος, τώρα με το διπλασιασμό απόκρισης σήματος η ένταση τους γίνετε διπλάσια.

Με την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Sx2 δεν χρειάζεται να κάνετε ξανά ρύθμιση (εξισορρόπηση εδάφους) όπως κάνετε με την αλλαγή σκάλας στα φίλτρα, στην αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία.

Κατά

Δεν εν δεικνύεται σε υψηλά ευαίσθητες σκάλες φίλτρων όπως η 4 και η 5 (δεξιόστροφα)

Δεν εν δεικνύεται στην χειροκίνητη εξισορρόπηση εδάφους να είναι ενεργοποιημένη από την αρχή παρά μόνο αφού πρώτα έχουμε ρυθμίσει την συσκευή με την συμβατική λειτουργία χωρίς Sx2.

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση Τεχνολογίας Διπλασιασμού Σήματος (Sx2)

Slider