Οθόνη & Λειτουργίες
Μπουτόν Λειτουργίας Οθόνης

Με το πλήκτρο (pause) μπορούμε να παγώσουμε τις πληροφορίες της οθόνης

Πατώντας το πλήκτρο (mode) αλλάζουμε την κατάσταση λειτουργίας της οθόνης από την βασική στις υπόλοιπες.

Στην τελευταία λειτουργία της οθόνης (mode5) για επιστροφή στην βασική κρατάμε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα το μπουτόν (mode).

Πατώντας το πλήκτρο (pause) και (mode) ταυτόχρονα μπορούμε να αλλάξουμε την αντίθεση της οθόνης.

Σε όλες τις λειτουργίες της οθόνης της οθόνης υπάρχει το σύμβολο της μπαταρίας που είναι ενεργό και μας υποδεικνύει την κατάσταση της μπαταρίας.

Στην πρώτη οθόνη δεξιά και επάνω δίπλα από το σύμβολο της μπαταρίας αναγράφεται και η πραγματική τάση της μπαταρίας.

Ένδειξη Τάσης Μπαταρίας

12.5-13.2 βολτ > Πλήρης μπαταρία.
12.3-12.5 βολτ > Μέση μπαταρία
12.00-12.3 βολτ > Χαμηλή Μπαταρία
11.50 - 12.3 βολτ > Πολύ χαμηλή μπαταρία

Σημαντικό !!!
Η βέλτιστη απόδοση της μονάδας είναι από τα 12,5 βολτ έως τα 13,2 βολτ.

Συνιστάτε πριν από την λειτουργία του μηχανήματος να φορτίσετε την μονάδα.

Βασική Οθόνη 1

H βασική λειτουργία 1 της οθόνης σας προσφέρει όλα τα δεδομένα που χρειάζεστε.
Ταχύτητα απόκρισης σήματος σε mS, διάρκεια σήματος έναρξης σε d.

Συνεχής παρακολούθηση κατάστασης μπαταρίας με αριθμούς και γραφικό σύμβολο, ποσοστό έντασης εντοπισμού μεταλλικού στόχου και τέλος μπάρα εξισορρόπησης εδάφους.

Play

Μέτρηση ταχύτητας σε ms επιστροφής σήματος σε κατάσταση εντοπισμού ενός μεταλλικού στόχου.

Μέτρηση διάρκειας σήματος σε d σε κατάσταση εντοπισμού ενός μεταλλικού στόχου.

Ποσοστό Έντασης τοις %
Ποσοστό έντασης που υποδεικνύει την ένταση σήματος σε κατάσταση εντοπισμού ενός μεταλλικού στόχου.

Ο οκ

Βαθμονόμηση έντασης σήματος από 0-144.
Το σύμβολο < οκ > δείχνει ότι η μονάδα είναι έτοιμη και εμφανίζετε μετά από την σωστή ρύθμιση εξισσορόπησης εδάφους.

Μπάρα εξισορρόπησης εδάφους

Η οριζόντια μπάρα μας δείχνει την κατάσταση εξισορρόπησης εδάφους.

Γραφήματα - Οθόνη 2
Σε πραγματικό χρόνο μπορείτε να κάνετε μέτρηση και πατώντας την παύση να αναλύσετε τις πληροφορίες της ταυτότητας ενός μεταλλικού στόχου.
Σας προσφέρει ανάλυση εντοπισμού περισσότερων από δύο μεταλλικών στόχων στο ίδιο σημείο έρευνας

Play

Ολοκληρωμένο γράφημα από 0-144 βαθμό έντασης σήματος

Μέτρηση ταχύτητας σε ms επιστροφής σήματος σε κατάσταση εντοπισμού ενός μεταλλικού στόχου.

Μέτρηση διάρκειας σήματος σε d σε κατάσταση εντοπισμού ενός μεταλλικού στόχου.

Ενεργό σύμβολο κατάστασης μπαταρίας

Γραφήματα - Οθόνη 3
Στην κατάσταση λειτουργίας 3 της οθόνης μπορείτε να ξεχωρίσετε πιο εύκολα από ποτέ τους επιφανειακούς μεταλλικούς στόχους από τους βαθύς. Η γραμμή της καμπύλης δεν προλαβαίνει να σχηματιστεί κατά το ξεκίνημα, στον εντοπισμό επιφανειακών μεταλλικών στόχων.

Play

Ολοκληρωμένο γράφημα από 0-144 βαθμό έντασης σήματος
Μέτρηση ταχύτητας σε ms επιστροφής σήματος σε κατάσταση εντοπισμού ενός μεταλλικού στόχου.

Μέτρηση διάρκειας σήματος σε d σε κατάσταση εντοπισμού ενός μεταλλικού στόχου.

Ενεργό σύμβολο κατάστασης μπαταρίας

Εξισορρόπηση Εδάφους - Οθόνη 4
Η κατάσταση λειτουργίας 4 της οθόνης σας βοηθάει να ελέγξετε την ομαλή λειτουργία της συσκευής ενάντια στις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές ώστε να επιλέξετε το κατάλληλο φίλτρο για καλύτερη εξισορρόπηση με το έδαφος. Επίσης σε πιο εξειδικευμένη χρήση μπορείτε να ανιχνεύσετε και κενά χωρίς μεταλλικούς στόχους με την χειροκίνητη λειτουργία.

Play

Γράφημα απεικόνισης μέχρι και τον βαθμό 20 έντασης σήματος.

Βαθμονόμηση έντασης σήματος

Ενεργό σύμβολο κατάστασης μπαταρίας

Κλίμακα Βάθους - Οθόνη 5
Επιλέξτε την σωστή κλίμακα πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο Mode ανάλογα με το φίλτρο που εργάζεστε. Εμφανίζει μια κάθετη γραμμή που δείχνει το βάθος ενός μεταλλικού στόχου και μια οριζόντια που βοηθάει να δείτε την διάρκεια του στόχου.

Play

Επιλέγετε κλίμακα ταχύτητας απόκρισης σήματος με το πλήκτρο (mode) αναλόγως την ρύθμιση ευαισθησίας από τις σκάλες φίλτρων και του διπλασιασμού σήματος.

Επιστροφή στην κεντρική οθόνη πατώντας παρατεταμένα το μπουτόν (mode)

Slider