Φίλτρα (ευαισθησία)

Περιγραφή Λειτουργίας Filter

Με 5 διαφορετικές σκάλες μπορούμε να ρυθμίσουμε την σταθερότητα του δέκτη καθώς και την ευαισθησία. Αριστερόστροφα η χαμηλότερη και πιο αργή απόκριση σήματος (σκάλα 1) για δύσκολες συνθήκες και δεξιόστροφα πιο ευαίσθητες σκάλες, με μέγιστη ευαισθησία την πέμπτη σκάλα (μοντέλο MproS2 Ultimate Sx2)

Σε παλιότερες εκδόσεις του MproS2 η βαθμονόμηση είναι ανάποδη από το 6 τέρμα αριστερόστροφα (πιο χαμηλότερη ευαισθησίας σκάλα) για δύσκολες συνθήκες και δεξιόστροφα όπως σε όλα τα μοντέλα πιο ευαίσθητη, χωρίς ενεργοποίηση της συσκευής από το κομβίον φίλτρων αλλά του κομβίου ThresHold (μοντέλο MproS2 Ultimate).

Ρύθμιση Filter
(σταθερότητα – αποφυγή παρεμβολών)

Στην θέση λειτουργίας Auto και με απενεργοποιημένη την τεχνολογία διπλασιασμού σήματος (Sx2) πατώντας το μποτών (Sx2) μέσα γυρίζουμε από την θέση 0 τέρμα δεξιόστροφα στην θέση 5 το κομβίον (Filter) και αφού έχουμε σηκώσει την κεραία πάνω από 15 με 20 εκατοστά από το έδαφος πατάμε το μποτών Reset διαδοχικά μέχρι να παρατηρήσουμε ότι το ποσοστό έντασης της οθόνης1 (mode1) πέφτει έως ότου εμφανιστεί η μπάρα εξισορρόπησης εδάφους στο κάτω μέρος της οθόνης.

Μόλις η ράμπα σταματήσει να είναι φωτεινή και εμφανιστεί το σύμβολο ΟΚ αριστερά στην αρχική οθόνη πρέπει να παρατηρήσουμε μετά από χρονικό διάστημα 10-20 δευτερολέπτων ότι η συσκευή μας έχει εξισορροπήσει με το έδαφος και η οριζόντια μπάρα δεν κάνει απότομες διακυμάνσεις.

Στην περίπτωση απότομων διακυμάνσεων της μπάρας εξισορρόπησης το σύμβολο ΟΚ σταματά να εμφανίζετε, πολλές φορές, παρατηρείτε και μικρά ποσοστά έντασης 1%-5%.

Στην παραπάνω περίπτωση απότομων διακυμάνσεων της μπάρας εξισορρόπησης είμαστε υποχρεωμένοι για μια σωστή ανίχνευση να κατεβάζουμε στην αμέσως επόμενη χαμηλότερη σκάλα την 2 και να επαναλάβουμε την διαδικασία.

Μπορεί να χρειαστεί να χαμηλώσετε και άλλη σκάλα μέχρι να επιβεβαιώσετε ότι η συσκευή είναι πλήρης σταθεροποιημένη.

Είναι σημαντικό πριν από την έναρξη ανίχνευσης μετάλλων η συσκευή να είναι σωστά ρυθμισμένη.

Σημαντικό !

Κάθε φορά που αλλάζετε σκάλα φίλτρων στην συσκευή θα πρέπει να κάνετε Reset στην αυτόματη λειτουργία όπως επίσης και ξανά ρύθμιση στην χειροκίνητη λειτουργία.

Περιγραφή Θέσης Filter

Φίλτρο θέση 5 (τέρμα δεξιόστροφα)
Υψηλή Ευαισθησία
(προτείνετε για καθαρό έδαφος και για μέγιστο βάθος )

Φίλτρο θέση 4
Πολύ Καλή Ευαισθησία

(προτείνετε για καθαρό έδαφος και για μέγιστο βάθος )

Φίλτρο θέση 3
Καλή Ευαισθησία – Προτεινόμενη ρύθμιση

(προτείνετε και για την διάκριση βάθους στόχων καλύτερη ομαλότητα)

Φίλτρο θέση 2
Ικανοποιητική Ευαισθησία
(προτείνεται για την διάκριση βάθους στόχων ,απόρριψη ανεπιθύμητων μικρών μεταλλικών στόχων και ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές ανάλογα το μέγεθος του πηνίου.

Φίλτρο θέση 1 (τέρμα αριστερόστροφα)
Χαμηλή Ευαισθησία

Aπόκριση δέκτη στο ½ προτεινόμενη κάτω από πυλώνες και για εκτίμηση βάθους αντικειμένου. Μειώνεται η απόκριση της απόδοση λήψης του πηνίου κατά το ήμισυ.

Πχ. Ένας μεταλλικός στόχος βαθύς στα 3 μέτρα με το πηνίο 150χ150 εκατοστών πιάνεται με φίλτρο στις σκάλες 5-3 ενώ στις υπόλοιπες δεν εντοπίζεται.
Πχ ένας μεταλλικός στόχος στο 1,5 μέτρο με την κεραία 150χ150 πιάνεται με φίλτρο σε όλες τις σκάλες.

Ο βαθμός έντασης τοις εκατό ενός μεταλλικού στόχου επηρεάζετε από την θέση της σκάλας.

Πχ. Ένα μεταλλικός στόχος στο 1,5 μέτρο έχει ένταση 80% στην σκάλα φίλτρων 5, 70% στην σκάλα φίλτρων 4, 55% στην σκάλα φίλτρων 3, 40% στην σκάλα φίλτρων 2 και τέλος στην δυσμενέστερη την 1 πριν το κλείσιμο της συσκευής στο 20%.

Έντονο Μαγνητικό Πεδίο

Έντονο μαγνητικό πεδίο από πέτρωμα πλούσιο σε μετάλλευμα όπως φαίνεται στην φωτογραφία.

H οριζόντια μπάρα εξισορρόπησης εδάφους δεν σταθεροποιείται επαρκώς.
Απότομες αλλαγές γρήγορες στην μπάρα υποδεικνύοντας ότι η συσκευή δεν είναι σταθεροποιημένη.
Πρέπει να γυρίσετε τον διακόπτη Filter σε χαμηλότερη σκάλα από 3 σε 2.

Λόγω διαφοράς μαγνητικού πεδίου στο έδαφος υπάρχει περίπτωση καθώς κινήστε από ήσυχο έδαφος , σε έδαφος με μαγνητικά πεδία να αρχίσει ο ανιχνευτής να στέλνει σήματα για εντοπισμό στόχου.

Στην παραπάνω περίπτωση πρέπει να γίνει αξιολόγηση του φαινομένου γυρνώντας τον διακόπτη στο manual.

Μην ξεχνάτε ότι ένα πέτρωμα πλούσιο σε μεταλλεύματα δεν έχει επακριβώς κέντρο στόχου καθώς επίσης δεν υπάρχει ίδια συμπεριφορά με αλλαγή κατεύθυνσης, πχ δεξιά προς αριστερά ή εμπρός προς τα πίσω.

Το ίδιο φαινόμενο μπορεί να συμβεί και με πολλούς μικρούς μεταλλικούς στόχους πχ σε (ελαιώνα)

Έντονο μαγνητικό πεδίο από πέτρωμα πλούσιο σε μετάλλευμα και αντιμετώπιση όπως φαίνεται στην φωτογραφία.

Ηλεκτρομαγνητικές Παρεμβολές

Πατώντας το μποτών γίνετε αλλαγή στην οθόνη γραφικών (mode2)

Παρατηρούμε όπως φαίνεται στην φωτογραφία θόρυβο σήματος παρουσιάζοντας πολλές μικρές καμπύλες με ίδια περίοδο.

Το φαινόμενο των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών θα το συναντήσετε κοντά σε υψηλή τάση ρεύματος και μέσα σε κλειστούς χώρους με πολλές ηλεκτρονικές συσκευές.

Για να το αντιμετωπίσετε πρέπει να εργαστείτε ακόμα και στην χαμηλότερη σκάλα, γυρνώντας αριστερόστροφα στην 1.

Σημαντικό !

Σε κανονικές συνθήκες η απόδοση απόκρισης στην πρώτη σκάλα πέφτει στο ήμισυ.

Σε συνθήκες πραγματικές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών η απόδοση μένει ίδια λόγω του φαινομένου συνεχής ηλεκτρισμού του μετάλλου.

Ηλεκτρομαγνητικές Παρεμβολές και αντιμετώπιση όπως φαίνεται στην φωτογραφία.

Slider