Εξερευνώντας τις Βασικές Λειτουργίες
Μπροστινή Πλευρά

Διακόπτης εναλλαγής από αυτόματη λειτουργία εξισορρόπησης εδάφους προς τα πάνω σε χειροκίνητη προς τα κάτω για κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου.
Το κομβίον των 10 στροφών ακριβώς πάνω από τον διακόπτη λειτουργίας χρησιμοποιήτε στην μηχανική ρύθμιση.
Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα Αυτόματη και Χειροκίνητη Λειτουργία

Ένταση ήχου

Το MproS2 διαθέτει κομβίον έντασης ήχου όπως φαίνεται στην φωτογραφία.

Καλό είναι να χρησιμοποιείτε ένταση ήχου μέχρι τον βαθμό 8 και όχι πάρα πάνω λόγω υψηλότερης κατανάλωσης ρεύματος από τις μπαταρίες.

Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε τα ακουστικά στην υποδοχή αριστερά από το κομβίον έντασης.

Κατώφλι Ήχου (Threshold)

To κομβίον όπως φαίνεται στην εικόνα χρησιμοποιήτε για την ρύθμιση ακουστικότητας εντοπισμού ενός μεταλλικού στόχου. Δεν επηρεάζει την ισχύ και τις πληροφορίες της οθόνης. Προτεινόμενη ρύθμιση ακουστικότητας είναι ο βαθμός 5-7
Διαβάστε Περισσότερα στην ενότητα Κατώφλι ήχου (threshold)

Reset Auto

Μπουτόν που χρησιμοποιήτε μόνο στην αυτόματη λειτουργία.
Πατώντας το μπουτόν διαδοχικά ειδικά στο ξεκίνημα της συσκευής πετυχαίνουμε γρηγορότερη εδαφική εξισσορόπηση.
Δεν χρειάζετε να το πατάμε συνέχεια μετά την αυτόματη εδαφική εξισσορόπηση όταν η συσκευή έχει επέλθει σε ηρεμία και εμφανίζετε το σύμβολο ΟΚ στην οθόνη.

Ευαισθησία (Filter & Sx2)

Περιστρεφόμενος Διακόπτης ευαισθησίας (Filter) με τον οποίο στην θέση 0 κλείνει η συσκευή και βαθμονόμηση απο 1-5. Στις 2 πρώτες σκάλες 1 και 2 η ευαισθησία του δέκτη είναι ελάχιστη και χρησιμοποιήτε σε δύσκολες συνθήκες όπως υψηλή τάση. Η σκάλα 3 είναι προτεινόμενη και για καλύτερα εδάφη οι πιο ευαίσθητες σκάλες 4 και 5.
Δίπλα απο το περιστρεφόμενο κομβίον βρίσκετε το πλήκτρο Sx2 (Διπλασιασμός Σήματος) όπου χρησιμοποιήτε σε συνδυασμό με τις σκάλες των φίλτρων. Το πλήκτρο αυτό προς τα έξω ενεργοποιεί την λειτουργία του διπλασιασμού σήματος ενώ πατημένο μέσα η λειτουργία απενεργοποιείτε.

Play
Play

Πλήκτρα Οθόνης

Δύο μπουτόν για το χειρισμό της οθόνης.
Το πλήκτρο Pause χρησιμοποιήτε για το πάγωμα της οθόνης ώστε να διαβαστούν οι πληροφορίες.
Το πλήκτρο mode χρησιμοποιήται για την εναλλαγή λειτουργιών της οθόνης.

Πίσω Πλευρά

Υποδοχή Πηνίου (Κεραία MproS)

Η συσκευή MproS2 είναι συμβατή μόνο με τα πηνία ανίχνευσης μετάλλων MproS

Προσοχή !!!
Μην χρησιμοποιήσετε άλλα πηνία κατασκευαστών, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και δυσλειτουργίας του MproS2.

Φόρτιση Μπαταρίας

Υποδοχή για τον φορτιστή μπαταριών της MproS.

Μην χρησιμοποιείτε άλλους φορτιστές.

Ασφάλεια Προστασίας Συσκευής

Μπορείτε να την αφαιρέσετε και να την αντικαταστήσετε με 1 Αμπέρ βραδείας τήξεως.

Σε περίπτωση που η ασφάλεια έχει πρόβλημα απευθυνθείτε στο σέρβις της MproS

Slider