Αυτόματη & Χειροκίνητη Λειτουργία

To MproS2 Ultimate σας παρέχει δύο τρόπους λειτουργίας.

Την αυτόματη και την χειροκίνητη λειτουργία.

Για μια σωστή έρευνα ανίχνευσης μετάλλου είναι υποχρεωτικό ο ερευνητής να ακολουθήσει και τις δύο λειτουργίες της συσκευής.

Η κάθε μία λειτουργία σας παρέχει διαφορετικά πλεονεκτήματα.

Αυτόματη Λειτουργία (Εντοπισμός)

Η αυτόματη λειτουργία σας παρέχει συνεχόμενη βέλτιστη ρύθμιση εξισορρόπησης
εδάφους με αποτέλεσμα ο ανιχνευτής να παρέχει τις μέγιστες αποδόσεις.
Για μια σωστή έρευνα με μεγάλες αποστάσεις σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την λειτουργία auto
ώστε η προσαρμογή με το έδαφος να είναι η βέλτιστη.

Υπέρ αυτόματης εξισορρόπησης
1.Συνεχή διόρθωση και εξισορρόπηση σε πραγματικό χρόνο
2.Αυτόματη διόρθωση μεταβολής ύψους κεραίας λόγω εμποδίων.
3.Μέγιστη Απόδοση
4.Ευκολία στην έρευνα, δεν χρειάζεται να παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση της
ηλεκτρονικής μονάδας.

Κατά αυτόματης εξισορρόπησης
1.Μικρότερη απόρριψη ανεπιθύμητων μεταλλικών αντικειμένων
2.Μετά τον εντοπισμό μεταλλικού στόχου δεν μπορούμε να κεντράρουμε εύκολα για τον
λόγο μείωσης της δύναμης όταν παραμένουμε μέσα στο πεδίο του στόχου. Πρέπει να
απομακρυνόμαστε έξω από το πεδίο του μεταλλικού στόχου και ύστερα να
κατευθυνόμαστε πάλι μέσα σε αυτό.
3.Υπάρχει περίπτωση όταν ήμαστε δίπλα ή από επάνω από τον επιθυμητό μεταλλικό στόχο
έρευνας να εξισορροπήσει με αποτέλεσμα την εξάλειψη αυτού.
4.Κίνδυνος για αρχάριους να μην κατανοήσουν τον εντοπισμό μεταλλευμάτων την πρώτη
φορά κατεύθυνσης από φτωχό έδαφος σε πλούσιο από μεταλλεύματα ή κεραμικά που
εμπεριέχουν περιεκτικότητα χαλκού, σιδηροπυρίτης κτλ.

Χειροκίνητη Λειτουργία (Κεντράρισμα ακριβείας)

Η μηχανική εξισορρόπηση παρέχει την δυνατότητα ρύθμισης από τον ίδιο τον χρήστη.

Για μια σωστή έρευνα με μικρές αποστάσεις και σε εδάφη πλούσια σε μεταλλεύματα καθώς
και επίσης για περιοχές δύσκολες με ενοχλήσεις από ηλεκτρομαγνητικά πεδία και
ανεπιθύμητα μεταλλικά μικροαντικείμενα.

Χρησιμοποιήτε επίσης πάντα για το κεντράρισμα ενός μεταλλικού στόχου.

Υπέρ μηχανικής εξισορρόπησης
1.Μεγαλύτερη απόρριψη ανεπιθύμητων μεταλλικών αντικειμένων
2.Βέλτιστο κεντράρισμα στόχου. Μπορούμε να αξιολογήσουμε το πεδίο που βρίσκεται ο
μεταλλικός στόχος χωρίς να τον χάνουμε ή να εξαλείφετε.
3. Εξάλειψη ανεπιθύμητων θορύβων από εδάφη πλούσια σε μεταλλεύματα.

Κατά μηχανικής εξισορρόπησης
1.Ο χειριστής πρέπει ναι είναι προσεχτικός και να παρακολουθεί την ευαισθησία του δέκτη μέσα από το ηλεκτρονικό όργανο της κατασκευής.

Slider